Contact

Stadsmarinier

Danielle van den Heuvel | Stadsmarinier Bospolder & Tussendijken
de.vandenheuvel@rotterdam.nl

Marjolein Langbroek | Projectsecretaris Focusaanpak Bospolder-Tussendijken
em.langbroek@rotterdam.nl

Gebied Delfshaven

Marleen ten Vergert | Wijkmanager Bospolder-Tussendijken
mla.tenvergert@rotterdam.nl

Marijke Hof | Gebiedsnetwerker Bospolder-Tussendijken
m.hof1@rotterdam.nl

Frank Franke | Gebiedsnetwerker Bospolder-Tussendijken
rf.franke@rotterdam.nl

Delfshaven Coöperatie

Milja Kruijt | Groepsondernemers, zelfregie, Park 1943
baken@openzee.nl

Patrick Boel | NAW Lokaal, zorg en welzijn, Made in Delfshaven
info@patrickboel.nl

Robbert de Vrieze | Leegstand en Ondernemerschap, West Practice, coöperatieve gebiedsontwikkeling Schans-Watergeus
robbert@transformism.org

Marjolein Langbroek | Wijkcommunicatie
em.langbroek@rotterdam.nl

 

Marcel Hogervorst | Senior projectleider Wijken en Beleid | Noord – Centrum – West
Marcel.Hogervorst@havensteder.nl

Kirsten Klok | woonconsulent | West
Kirsten.Klok@havensteder.nl 

Richard Pattiruhu | teamleider Wonen | Centrum – West
Richard.Pattiruhu@havensteder.nl