De Spetterflat

Duurzame buitenruimte voor Mathenesserflat

 

Bewoners, ondernemers, een productontwerper, een tuincoach, een kunstenaar, een filmmaker en een architect. Wat krijg je als je dit mengt met de liefde voor water? Juist! Een Spetterflat. Een projectteam is in een lege woning van de Mathenesserflat getrokken en gaat er aan de slag met een duurzame aanpak van de buitenruimte.

Het klimaat verandert. Het Rotterdamse riool is niet meer geschikt voor heftige regenbuien. Dat betekent een enorme uitdaging. Maar voor binnentuinen en collectief groen kun je dit water juist benutten. Precies daarover gaat het project Spetterflat: het opvangen van regenwater rondom de Mathenesserflats. Een plek waar al het kostbare hemelwater bijdraagt aan een mooi, levendig, groen binnenterrein. Tanja Lina, initiatiefnemer van het project: ‘We willen iets goeds doen met het regenwater en buurtbewoners kunnen daaraan bijdragen.’

Wijsheid uit de wijk

Het hele binnenterrein van de Mathenesserflat wordt de aankomende tijd leeggehaald vanwege renovatiewerkzaamheden aan de huizen. Na afloop – in 2018 – moet er een nieuwe inrichting van het binnenterrein zijn. Dat vormde de aanleiding voor Stichting Tussentuin om een project te starten waar bewoners (de spetters!) en regenwater de belangrijkste ingrediënten vormen. Tanja: ‘We gaan een nieuw, beter plan maken. Wát er straks in de buitenruimte moet gebeuren gaan wij niet zelf bedenken en uitvoeren. Dat vragen we aan bewoners. Zij weten het beste wat er moet veranderen als er iets moet veranderen! Daarbij willen we mensen informeren en samen nadenken over duurzame oplossingen.’ Bewoners krijgen de aankomende tijd voorlichting over de waterproblematiek in de stad. Wat kun je eraan doen? Hoe zorg je ervoor dat jouw omgeving mee kan in die veranderende situatie? Ook worden er activiteiten georganiseerd op het binnenterrein rondom het thema regenwater en hergebruik.

Spetterspot

Het projectteam heeft een leegstaande woning tot haar beschikking gekregen. Tanja: ’Daarmee zijn we nu ook bewoners van de Mathenesserflats geworden. Vanuit die woning zijn we zichtbaar, bereikbaar en krijgen we zelf het reilen en zeilen van de flats en de werkzaamheden mee. De woning is naast werkruimte, ook een inlooppunt voor bewoners en een plek van samenkomst.’ Binnenkort zal het team zich introduceren en worden de bewoners uitgenodigd voor de eerste activiteiten. Jongeren gaan ook over het project vloggen (maar daarover in een later bericht meer).

Netwerk en wijkeconomie

Tanja vervolgt: ‘Naast activiteiten om de bewoners van de flats te leren kennen en te betrekken organiseren we ook tours door de wijk om te kijken wat er allemaal in de wijk te vinden is. Hierbij gaat het om het vinden van bedrijven en bedrijvigheid, bestaande of nieuwe netwerken, expertise en verborgen talent. Het ondernemerschap uit de wijk wordt aangesproken en ingezet. Denk bijvoorbeeld aan een hoveniersbedrijf en werklui uit de wijk die een rol kunnen gaan spelen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Woon of werk je in Bospolder-Tussendijken en voel je je aangesproken om mee te werken aan de Spetterflat? Dan ben je van harte welkom om te komen praten over een mogelijke samenwerking.’

Nieuwsgierig?

Voor actuele informatie kun je kijken op de website: www.spetterflat.nl. Het team Spetterflat is deze zomer elke vrijdag aanwezig op Mathenesserflat 144A. Vragen of ideeën zijn altijd welkom in de brievenbus of bel gewoon aan voor een kopje koffie of thee.

De Spetterflat is de naam van het project rondom de Mathenesser flats. Het Spetterflat team bestaat uit Rain(a) Way, WijkTV en Stichting Tussentuin en is een opdracht vanuit de Gemeente en Havensteder om naast het groot onderhoud van de Mathenesserflats in 2017/ 2018, ook de buitenruimte aan te pakken.