Beter voor BoTu en beter voor het milieu

Energiedoelen behalen door te *doen*

In onze wijk werken we aan een overgang naar duurzame energie die ook iets oplevert voor bewoners van BoTu. In de SOK (samenwerkingsovereenkomst) staan afspraken over hoe we dat doen. We beginnen met vijf projecten. Dat worden er meer. En iedereen kan een project starten.

Wat willen we voor elkaar krijgen?

  • We werken aan betaalbare en betrouwbare energie voor bewoners van BoTu. Daarmee willen we voorkomen dat de nieuwe energie te duur is, waardoor mensen het niet kunnen betalen of in de schulden komen.
  • We doen dingen die zoveel mogelijk CO2 besparen, en die haalbaar en betaalbaar zijn.
  • We kijken ook naar de meekoppelkansen: de extra dingen die we in de wijk kunnen verbeteren tegelijk met de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan kansen voor een opleiding of werk (wijkontwikkeling en wijkwerk), zorg, taal, armoede (minder schulden), gezelligheid en zorg voor elkaar. En bijvoorbeeld ook kansen voor verbetering en vergroening van de straten na werkzaamheden.

Er zijn nu vijf projecten

  1. Sociaal incasseren. Energiearmoede tegengaan en het aantal mensen met een schuld te verminderen.
  2. Duurzame buurthuiskamers. We willen dat buurthuiskamers in Bospolder-Tussendijken duurzaam kunnen worden en activiteiten kunnen plannen.
  3. € én CO2 -voordeel stapelen. We zorgen dat de CO2-uitstoot verlaagd wordt en dat het geld in de wijk, ook in de wijk blijft.
  4. Inzet van sociale teams. Als we contact leggen met bewoners over de energietransitie, zien we tegelijk welke mensen er hulp nodig hebben.
  5. Social return on investment. Zorgen voor werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden voor de wijk bij alles wat partijen doen in de wijk.

Bij elk project maken we aan het begin met elkaar een plan, daar staat in wat we met elkaar gaan doen en wie de contactpersoon is namens het project. In de projectbladen vind je contactgegevens van de trekker van het project.

We willen graag dat er meer projecten bij komen

Op de SOK-bijeenkomsten die drie keer per jaar gaan houden, kunnen we nieuwe projecten maken. Als je een plan hebt, meld je dan bij Energiewijk BoTu, dan helpen zij je op weg.

Alles op een rijtje: