Open Oproep BoTu 2028 initiatieven

Open oproep BOTU 2028

Open Oproep initiatieven

BoTu bruist van het initiatief! In 2022 hebben we daarom de Open Oproep gelanceerd. Bewoners, initiatieven, organisaties en ondernemers konden een plan indienen voor onze mooie wijk. Een beoordelingscommissie, bestaande uit bewoners uit de wijk, heeft de plannen besproken en budget toegekend.

 In totaal zijn er 48 initiatieven ingediend. De beoordelingscommissie heeft in totaal circa €280.000 toegekend aan maar liefst 34 plannen voor de wijk!

Benieuwd wat die plannen zijn? Hieronder stelt een aantal initiatieven zich aan je voor.

Team. Het Groen Hart van Botu

Project Het Groene Hart van Botu

Realisatie: aanvang voorjaar 2023

Het Groene Hart van BOTU is een project van de BUBO, oftewel, de buren van het Bollenpandje. Het gaat hier om een samenwerkingsverband dat jong en oud, Delfshavenaars van het eerste uur en nieuwkomers bijeenbrengt, stuk voor stuk bewoners die zich inzetten voor de vergroening van de wijk. Op het karakteristieke pleintje vóór het Bollenpandje willen deze bewoners een lapje grond (30 m2) vrijmaken van tegels en er een groene oase creëren. Buurtbewoners kunnen hier hun groene vingers ontwikkelen en bijeenkomen voor een praatje of simpelweg een handjevol kruiden komen plukken. In de zomer biedt het groene plaatsje, behalve een fleurige aanblik, ook de broodnodige verkoeling.

Buurtsteunpunt-BoTu

Buurtsteunpunt

Wie zijn jullie?

Wij zijn het Buurtsteunpunt in de Spanjaardstraat. We zijn onderdeel van het Leger des Heils. Als Buurtsteunpunt zijn we er voor en met de wijk. Wel werken we onder andere met vrijwilligers die een moeilijke situatie in hun leven hebben gehad.

Wat gaan jullie doen met jullie initiatief?

De kracht die we hebben in het begeleiden van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt willen we ook inzetten voor de wijk. Met dit project willen we in elk geval 5 mensen tegelijk de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen met klussen en groenprojecten in de wijk. Het is fijn als de wijk er leefbaar uitziet en daar willen we met een groep vrijwilligers één keer in de week aan bijdragen. Ook willen we deze mensen ondersteunen als het nodig is in het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal.

Dit project past erg bij BoTu omdat het een bijdrage levert aan de vergroening en schoonheid van de wijk en mensen helpt om mee te doen in de samenleving. Op de foto is de start van de vergroening voor onze deur.

Het werken aan saamhorigheid en het aanboren van de krachten in de wijk vinden wij als Buurtsteunpunt belangrijk. Ideeën vanuit de wijk zijn op dit punt meer dan welkom.

Project-zorg-en-ouderen-BoTu

Project zorg en ouderen

Wij zijn een plek in de wijk waar iedereen welkom is. We een aanloopplaats voor mensen in de buurt om een kop koffie te drinken, met hun vragen of ingewikkelde brieven te komen, een spelletje te doen, het leven te delen en samen rond 12.00 uur te eten.

Met dit project willen we extra investeren om een plek te zijn voor ouderen in de wijk. We zullen ouderen vragen om mee te doen met “Mijn verhaal”, een groep waar de persoonlijke verhalen van ouderen centraal staan. Deze verhalen worden met elkaar gedeeld. En het wordt in een boekje met foto’s neergelegd en zo ook weer gedeeld. Mocht u iemand die daaraan mee zou willen doen kunt u contact met ons opnemen. Vanuit dit project willen we verder investeren in een eigen middag voor ouderen.

Waarom is dit initiatief belangrijk voor BoTu?

Dit project past bij BoTu omdat het gericht is op zorg en aandacht voor elkaar. Je thuis voelen in je wijk ook als je ouder wordt en niet meer actief deelneemt.

Buurtmakers West

Wie zijn jullie?

Buurtmakers West is een team in Veerkrachtig BoTu 2028. Het programma met de ambitie Bospolder en Tussendijken in tien jaar naar het stedelijk sociaal gemiddelde te helpen, op basis van de kracht van de wijk. We bestaan uit in de buurt wonende (landschaps)ontwerpers en sleutelfiguren. In pilots in ‘20 en ‘21 ontwikkelden we onze aanpak om de energie van de wijk te benutten voor verbetering van het leefklimaat. De pilotfase is voorbij, we pakken door.

Wat gaan jullie doen?

We starten niet bij nul: in 2020/2021 zijn we langs de deuren gegaan en hebben (vergroenings)acties georganiseerd. Bewoners van De Bruijnstraat en Kobellstraat gaven daarbij aan de ruimte voor de kerk en het speeltuintje leuker en groener te willen maken. Het is er nu kaal, stenig, vies, heet, en het wordt weinig gebruikt. Maar wat kan en mag? Wat komt er bij kijken? Momenteel verkennen wij, samen met bewoners, direct betrokkenen en experts van instanties als Rotterdams Weerwoord de mogelijkheden om dit stuk buitenruimte aan te pakken.

Wij streven ernaar om het leefklimaat te verbeteren en klimaatadaptieve maatregelen door te voeren. Om te zorgen dat er ook gewoon al wat gebeurd combineren we onderzoek met actie: we leggen geveltuinen en boomspiegels aan, omdat we dit als bewoner gewoon mogen doen. Tijdens feestjes en 1-op-1 gesprekken brengen we tegelijkertijd de wensen en behoeften in kaart voor wat er nog meer zou kunnen. Ook verkennen we de (klimaatadaptieve) mogelijkheden en eventuele voorwaarden van de gemeente en andere betrokken instanties. Deze mogelijkheden, wensen en behoeften vertalen we naar eerste concrete plannen waarvoor we fondsen kunnen werven, partners kunnen zoeken en toestemming kunnen gaan vragen. Zodat we naast kleine acties ook echt een grotere, blijvende ingreep kunnen doen en de openbare ruimte van de Brijnstraat / Kobellstraat blijvend kunnen verbeteren.

Waarom vind je jouw initiatief belangrijk voor BoTu?

Wij willen de buitenruimte van BoTu groener, mooier, veiliger en prettiger maken, zodat je hier fijn, gezellig en gezond kunt leven. Elkaar kunt ontmoeten, fijn kunt spelen. Als je als bewoner dingen in de buitenruimte wilt aanpakken, moet je best een lange adem hebben, volhardend zijn en de weg weten naar allerlei instanties en in allerlei regels. Niet iedereen kan of wil dat, helemaal zelf. Daarom helpen wij met:

  • Samenwerken: we betrekken bewoners voor alles wat bottom-up kan, en instanties voor wat niet zelf mag of kan.
  • Zwaan-kleef-aanpak tegen klimaatongelijkheid: het makkelijker maken voor bewoners om hun steentje bij te dragen. We slechten praktische barrières, geven vertrouwen en helpen waar nodig. We bouwen aan routine en regelmaat, zodat we op termijn niet nodig zijn. Acties leveren meer groen en meer contact, gezelligheid, bewustzijn en eigenaarschap op.
  • Stadsacupunctuur; kleine ingrepen vormen groene routes en verblijfruimte. Groen is nu op fietsafstand van de voordeur.

Wat voor initiatieven zou je graag nog meer willen zien?

Een echte wijkwerk-cooperatie: wij komen heel veel mensen tegen die zich graag structureler in zouden willen zetten, en we zien ook volop kansen voor werk. Maar voor kleine initiatieven als dat van ons is het lastig om mensen echt een baan te kunnen bieden. Hoe fijn zou het zijn als we daar een ‘tussenpersoon’ voor hebben? Dan kunnen we niet alleen de buitenruimte samen aanpakken, maar ook nog meer sociale impact maken omdat er meer werk uit voort komt!

BoTu Servetje

Wie ben je (of wie zijn jullie)?

We zijn Sándor Csenki & Luke Murphy, 2 leden van Solisoft (https://solisoft.top), een nieuw technologie collectief die dit jaar opgericht is. Sándor is al vele jaren actief in de buurt en Luke is pas verhuisd naar tussendijken. We zijn al lang in gesprek over de rol van technologie in de samenleving met een focus op toegankelijkheid & lokale betekenis.

Wat ga je doen met jouw initiatief/project?

We gaan een 5 maanden lang actie/onderzoek doen over het thema technologie “op buurtschaal”. We gaan in gesprek met initiatieven uit de buurt, zoals het Kook Collectief, Veerkrachthuis, Huis van de Toekomst, BoTu Redactieteam en het ABCD beweging om samen te kijken naar wat de behoeftes zijn qua digitale tools. We gaan de vraag stellen: Wat kan technologie op buurtschaal voor ons als gemeenschap betekenen? Hoe ziet het eruit?

Als eerste stap kiezen we voor het opzetten van een lokale server (BoTu servetje). De server zal gebruikt worden als middel om verschillende initiatieven en buurtbewoners met elkaar te verbinden. We denken aan een buurtkalender, online verzamelen van nieuws uit de wijk en gemeenschapelijke opslag om foto’s, notulen, filmpjes enz. te archiveren.

Wil je op de hoogte blijven? Check onze website @https://botuservetje.nl (komt eraan!).

Waarom vind je jouw initiatief belangrijk voor BoTu?

We kunnen het tegenwoordig niet over veerkracht hebben zonder rekening te houden met de relevantie van technologie. Maar dat zien we niet helemaal geschetst door het lokaal bestuur. We willen meer discussie zien/aanmoedigen over de impact van hedendaagse technologie op de buurt. En zeker ook bijvoorbeeld als onderdeel van het programma Veerkrachtig BoTu 2028.

Daarnaast pakken we bestaande behoeftes aan door het aanbieden van de server en experimenteren met tools die daarop gehost zal worden door en voor bewoners. We nemen low-tech en doe-het-zelf werkwijzen als laagdrempelige uitgangspunten en gebruiken deze als middel om mensen aan te spreken.

Ons doel is om enthousiasme op te wekken en het naar langdurige samenwerking te kanaliseren. Je hoeft geen techneut te zijn om mee te doen. We willen laten zien dat bewoners daadwerkelijk de kracht hebben om dit te kunnen en we kunnen beslissen over wat rol technologie in onze gemeenschap zal/moet nemen.

Wat voor initiatieven zou je graag nog meer willen zien?

Er is een enorme behoefte aan aandacht voor geestelijke gezondheid. Druk op het werk, ongemak thuis, zorgwekkende omstandigheden, veel triggers in de leefomgeving. En ook de overweldigend aanwezigheid van digitale middelen heeft vaak ongewenste bijwerkingen. Initiatieven die gericht zijn op het herstellen van de balans en tegelijkertijd ons elkaar kan verbinden zijn hard nodig. We hebben meer muziek, humor en lichamelijke oefeningen nodig in een doe-het-samen-opstelling.

Verder zouden we heel graag meer willen zien projecten die te maken heeft met de relevantie van technologie en de energietransitie zoals “De Buurt op Menskracht”. We zien graag dat deze projecten mensen vanuit verschillenden achtergronden samen kunnen brengen. Bijvoorbeeld jongeren die worden vaak als techneut gezien, maar nog geen manier hebben gevonden om een steentje bij te dragen aan de buurt. Maar ook ouderen die worden vaak niet als techneut gezien maar inderdaad nog veel ervaring hebben meegemaakt.

Huis-van-de-toekomst--BoTu-op-menskracht

Beeld: Huis van de toekomst: BoTu op menskracht – Collage gemaakt door Human Power Plant

Zwerfie Rotterdam

Wie zijn jullie?

Zwerfie Rotterdam organiseert cleanups aan de waterkant, geeft gastlessen op scholen en lobbyt bij overheden en bedrijven om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. We hebben ruim 150 vrijwilligers.

Wat ga je doen in Bospolder-Tussendijken?

In straten met veel zwerfafval brengen we prikkelende leuzen aan, die bewoners aansporen om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Dat doen we door onder hoge druk met mallen de stoep schoon te spuiten. De teksten genereren we onder wijkbewoners en selecteren we met een bewonerspeiling. We geven daarnaast lessen op scholen in de wijk, waarna leerlingen helpen met het zetten van de graffiti. Om te meten wat het effect is van de interventies, doen we doorlopend zwerfafvalonderzoek.

Waarom vind je jouw initiatief belangrijk voor de wijk?

In Bospolder-Tussendijken ligt relatief veel zwerfafval. Dat oogt niet fijn, zorgt voor een sociaal onveilig gevoel en de onafbreekbare verpakkingen komen gedeeltelijk terecht in ons mariene ecosysteem, doordat zwerfafval door de wind en via riooloverstorten in het water terechtkomt. Plasticsoep begint op je stoep en dat geldt óók voor de oplossing!

Wat voor initiatieven zou je graag nog meer willen zien?

De wijk kent veel armoede. Het zou geweldig zijn als we daarin verandering kunnen brengen. Zodra mensen zich geen zorgen meer hoeven maken over eten op de plank en of ze hun rekeningen kunnen betalen, ontstaat meer ruimte in het hoofd voor andere belangrijke zaken in het leven, zoals zorg voor je leefomgeving en de toekomst van onze planeet.

Zwerfie-Rotterdam