Datum publicatie: 12-01-2018
Marjolein Langbroek

Vandaag is voor de derde keer het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam gepubliceerd. 30.000 Rotterdammers zijn geënquêteerd over hun stad. Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. In 2014 was er een nulmeting, waarbij de scores van de drie indexen voor de stad als geheel op 100 stonden. Nu – na de derde meting – laten de indexen alle drie een positieve ontwikkeling zien, aan het eind van de collegeperiode 2014 – 2018. De Veiligheidsindex voor de gehele stad is gestegen naar 108, de Sociale Index naar 105 en de Fysieke Index naar 107.

Het Wijkprofiel van zowel Bospolder als Tussendijken laat een mooi resultaat zien van de integrale aanpak door de gemeente Rotterdam, het gebied, partners, lokale initiatieven en bewoners. De focusaanpak Bospolder-Tussendijken, een samenwerkingsverband tussen de stadsmarinier, Delfshaven Cooperatie, Havensteder en het gebied, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Ten opzichte van 2016 is het veiligheidsindexcijfer voor Bospolder gestegen van 80 naar 94 en voor Tussendijken van 76 naar 92. De fysieke index voor Bospolder is hetzelfde gebleven en de sociale index is gestegen met 11 punten. Tussendijken laat een stijging zien van 3 punten voor de fysieke index en 11 voor de sociale index. Uit deze cijfers blijkt dat Bospolder en Tussendijken niet alleen veiliger zijn geworden, maar dat de bewoners zich ook veiliger voelen. Ook zijn de bewoners positiever over hun leefomgeving, participatie en binding met de wijk, voorzieningen in de wijk en het milieu en de openbare ruimte. Een mooi resultaat van alle inzet!

Het wijkprofiel is in zijn geheel vanaf 12 januari online te bekijken op www.wijkprofiel.rotterdam.nl