Beter voor BoTu en beter voor het milieu

Onderteken de afspraken – en vertel waarom

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) spreken we af hoe we de komende jaren samenwerken. Beter voor BoTu en beter voor het milieu! Iedereen die wil, kan die afspraken ondertekenen. Doe je mee? Zo doe je dat.

Iedereen die meedoet, heeft een stem. Onderteken de afspraken (de ‘SOK’) ook, en laat weten wat jij wilt met de energietransitie in BoTu. 

Teken mee en vertel waarom

Wat zeggen mensen die de afspraken maken voor samenwerking bij de energietranstie? Dat schrijven ze in hun Persoonlijke Samenwerkingsnoot. Een ‘PS bij de SOK’.

Samen
‘Samen met bewoners gaan voor de energietransitie!’

Wilma van der Wilt, mede als Zelfregiehuis Delfshaven

Bewoners profiteren
‘Voor mij is belangrijk dat de energietransitie in kwetsbare wijken goed en zorgvuldig uitgevoerd gaat worden, dat de kwetsbare wijken hiervan kunnen profiteren als in banen voor de bewoners maar ook dat ze de kosten en de verdienmodel etc. terug kunnen zien. En een andere belangrijke punt is dat de juiste duurzaamheid plaatsvindt bij de wijken en evt. buurthuizen waar de bewoners komen.’

Metehan Ozdemir, bewoner Bospolder & Stichting RMC

Zonder de stress van schulden
Omdat we in Botu met z’n allen moeten samenwerken en creatieve manieren vinden om (problematische ) schulden te voorkomen. De urgentie is groot en wordt steeds groter vanwege sociale gevolgen van Corona als werkloosheid. Het voorkomen van (problematische) schulden is van belang om onze bewoners volwaardig mee te kunnen laten doen. Onder meer met de energietransitie. Om onze kinderen zonder de stress die schulden met zich meebrengen, te laten opgroeien en zich te kunnen ontwikkelen. Dat draagt bij aan de kansengelijkheid die we met z’n allen nastreven.’

Ineke Palm, Coordinator armoedeplatform Delfshaven, gebiedscommissie Delfshaven

Van iedereen
‘Ik heb zin om samen te gaan werken met elkaar om zo niet alleen de wijk aardgasvrij te maken, maar de wijk ook vooruit te helpen. Dit door de energietransitie van iedereen te maken. Het belang van bewoners zal hierbij altijd voorop staan. Dichtbij staan en met elkaar in gesprek blijven zijn hierin belangrijke speerpunten.’

Sifra, communicatieadviseur Eneco

Menskracht
‘Vanuit het HUIS VAN DE TOEKOMST is het essentieel dat de BoTu-ers, die behalve hier ook geworteld zijn in Bulgarije, Kaapverdië, Marokko, Turkije, Suriname, Curacao, Aruba of in Roma-netwerk, eigenaar worden van het gesprek over de energietransitie en dus hun inbreng hebben in de samenwerkingsovereenkomst.’

Klaas Burger, HUIS VAN DE TOEKOMST: BoTu op menskracht

Bel me!
‘Ik steun dit project uiteraard vanuit mijn rol bij Eneco als communicatieverantwoordelijke voor warmte. Je mag mij altijd bellen als ik hierin binnen het project ergens iets in kan betekenen. Ik denk graag mee hoe we deze transitie nog meer van de wijk kunnen maken. Ik heb een hart voor én ervaring in wijktheater. Het is een prachtige manier om mensen te bereiken en mee te nemen. Ook daar mag je me altijd voor bellen.  Ik wens ons heel veel succes met deze mooie opgave’

Saskia Floor, ik teken als Eneco en als bewoner van Rotterdam

Voelsprieten
Mijn voelsprieten staan uit om kansen te pakken die de energietransitie kan bieden voor mensen. Mét mensen. Uit de wijk en van organisaties. Samen!

Anne-Marie Verheijen, Programmamanager Bospolder-Tussendijken Aardgasvrij, gemeente Rotterdam

Sociaal incasseren
‘We willen meewerken om samen in BoTu vorm te geven aan sociaal incasseren’

Aldo Baljet en Dennis Lohuis, Perspectiefff Delfshaven

Aan de slag
‘Voor Bospolder-Tussendijken wil ik bereiken dat meer mensen via de energietransitie aan de slag kunnen gaan. Iets betekenen voor hun wijk en voor zichzelf. Iedere stap hoe klein dan ook is er één en alle ‘eentjes’ hebben we hard nodig. Samen maken we BoTu beter.’

Heather Smittle

Nieuwe banen
‘Ik wil graag samenwerken met alle initiatieven in BoTu om helder te krijgen welke nieuwe banen er ontstaan binnen de energietransitie en de vrouwen, waar Taalbedrijf voor en mee werkt optimaal helpen profiteren van deze kansen.’

Marieke Grund, vertegenwoordiger van Stichting PAUW en projectontwikkelaar van Taalbedrijf

Actief in het groen
‘Stichting Dakpark Rotterdam is graag onderdeel van een netwerk waarin ieder vanuit eigen energie werkt aan een duurzaam Bospolder Tussendijken (e.o.). Op het Dakpark krijgen we energie van het met elkaar actief zijn in het groen. We organiseren hiervoor zelf activiteiten en ondersteunen mensen die zelf een idee hebben of een activiteit willen organiseren. We hopen dat we elkaar vinden in nieuwe energie!’

Loes van der Linden, Dakpark Rotterdam

Gelijkwaardigheid
‘Wij werken aan een inclusieve, lokale energietransitie. Goed voor de wereld, goed voor de wijk, gewoon met een betaalde baan. Belangrijk vinden we inclusiviteit en gelijkwaardigheid, de energietransitie als kans voor een duurzame toekomst.’

Josee van Linschoten, oprichter WijkEnergieWerkt

Lessen delen
‘Ik denk en leer graag mee over hoe te komen tot een inclusieve energietransitie die ten goede komt aan BoTu en haar bewoners. Ik deel met plezier de inspiratie en lessen uit andere (internationale) wijken met dezelfde uitdagingen, waar collega’s en ik onderzoek doen, evenals mijn netwerk bij (rijks)overheden. Ik leer graag alle bijzondere initiatieven in deze wijk kennen, om mee te denken over uitdagingen en oplossingen die zij al doende tegenkomen, in het bijzonder in hun interactie met overheden.’

Irene Bronsvoort, (actie-)onderzoeker

Iedereen meedoen
‘Omdat onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ is. En in een duurzame wereld moet iedereen kunnen meedoen.’

Kevin Priem, partnership mananger Eneco

Kansen pakken!
‘Samen met mensen uit de wijk en partijen die de SOK ondertekenen de sociaal-maatschappelijke koppelkansen zoals opleiding en werk, taalvaardigheid en minder armoede, concreet gaan maken en … die kansen gaan pakken!’

Regina van de Vijver, projectleider Werk & activering Veerkrachtig BoTu 2028

Dichtbij
‘Wij zijn allemaal bewoners. Bij Havensteder bieden we bewoners een thuis. We zijn er voor de bewoners en de buurt. Daarom vinden we het belangrijk om met onze bewoners en partners in de wijken samen te werken. De actieve bewoners en netwerken in Bospolder-Tussendijken bieden ons de mogelijkheid om die samenwerking goed vorm te geven. Zo zijn en blijven we dichtbij. Want een thuis is meer dan een huis.’

Hedy van den Berk, Havensteder

Vooral mét wijkbewoners
‘Geloven in BoTu is een nog jonge organisatie die zich inzet voor maar vooral mét wijkbewoners. We werken – onder andere met onze weggeefwinkel Yess – aan armoedebestrijding. Ook zijn er activiteiten voor kinderen, ouderen en (kwetsbare) gezinnen waarin we werken aan veerkracht en duurzame veranderingen.’

Nico van Splunter, Geloven in BoTu

Geen achterblijvers
‘Hoe zorg je ervoor dat gemeenten niet in het gedrang komen met hun democratische principes en er niet een bepaalde ‘participatie-elite’ ontstaat. Je ziet nu vaak in gemeenten dezelfde groepen mensen met ideeën voor energie-initiatieven komen. Gechargeerd: de witte hoogopgeleide man met technische kennis. Voor veel Nederlanders is de energietransitie en het aardgasvrij wonen nog een ver-van-hun-bed-show. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2020 over aardgasvrij wonen blijkt dat ruim de helft van de respondenten het beleid nog niet steunt. Zorgelijk, naar mijn mening. Als professional in de energietransitie wil ik graag kijken hoe we ook deze achterblijvers kunnen meenemen en alle bijbehorende vraagstukken, armoede, werk en gezondheid. We moeten het echt samen doen. SOK BoTu is hiervan een prachtig voorbeeld!’

Jeroen Boon, Projectleider communicatie en participatie kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken

“Fair trade” in de wijk
‘Diverse, effectiever en verschillende verdiepingen niveaus mechanismes van participatie creëren. De taalbeheersing wordt gezien als een basiselement in het ontwerp van deze mechanismes. Attent blijven op consequenties van gentrificatie en hoe dit proces kan dit betekent dat zo veel mogelijk bewoners uit de buurt moeten vertrekken. Stoppen met vrijwilligerswerk voor bewoners met kwetsbare financiële situatie en betaald werk alleen voor professionals creëren. “Fair trade” waarden respecteren bij alle gebieden ook in de samenwerking met ondernemers.’

Carolina Castro, Stichting de Veerkrachtige Gemeenschap

Voor verbinding zorgen
‘Als communicatieadviseur betrokken bij het Programma Veerkrachtig BoTu, BoTu Aardgasvrij en de SOK, zal ik zoveel mogelijk zorgen voor verbinding tussen de ‘projecten’. Dat uit zich vooral in berichten/artikelen op de BoTu Socials, BoTu Updates, BoTu Buurtkrant en www.bospoldertussendijken.nl‘.

Petra van Someren, Gemeente Rotterdam

Maximale winst
‘Ik werk mee aan een duurzame wijk waarin wij samen proberen de maximale winst uit de energietransitie te halen:

  1. Betaalbare duurzame energie voor iedereen.
  2. Kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling versterken
  3. opleiding en werkgelegenheid voor de bewoners in de wijk.
  4. Geldstromen in de wijk houden.

En al dit willen wij graag in samenwerking doen met iedereen uit de wijk die er zin in heeft.’

Julia Hevemeyer, Lid van de Delfshaven Energie Coöperatie

Bewoners kunnen iets betekenen
‘Van betekenis zijn: maatschappelijk liggen er uitdagingen. Uitdagingen waar verschillende bewoners iets in kunnen betekenen, zoals binnen de energietransitie. Het is belangrijk om voor deze bewoners mogelijkheden te creëren waar zij met hun talenten aan te slag kunnen. Als Taalbedrijf trekken we nu maar ook toekomstig samen op met andere bewonersinitiatieven en samenwerkende partners, zodat bewoners optimaal kunnen profiteren van een klimaatbewuste leefomgeving, slimme verbindingen in de wijk, hun persoonlijke ontwikkeling en nieuwe persoonlijke baankansen.’

Patricia Ooms, Dona Daria en Taalbedrijf BoTu

LOKAAL!
‘Ik wil met name werken aan inclusiviteit. Zo veel mogelijk mensen en LOKALE organisaties bekend maken met de kansen en mogelijkheden binnen de energietransitie.’

Willem Beekhuizen, opbouwwerker

Trots op de afspraken
‘Ik zie de SOK als een kans om samen te werken aan de energietransitie en ervoor te zorgen dat bewoners en wijk daarvan profiteren. PS: super gaaf deze SOK, de eerste in zijn soort in Rotterdam. Daar kunnen jullie / we trots op zijn!’

Karen Jakschtow, opgavemanager Duurzaamheid, gemeente Rotterdam

Mooi om de energie te ervaren
‘Wat mooi om de energie in BoTu te ervaren! Afgelopen periode heb ik met veel motivatie voor de sociale kant van duurzaamheid geholpen om deze SOK te maken. Ik hoop dat dit de aanzet wordt voor een goede samenwerking. Ik zal vanuit mijn werk voor een Gezond Rotterdam graag nog eens gezond elektrisch komen wokken met jullie!’

Anoek van den Broek, ambtenaar gemeente Rotterdam en procesbegeleider van de SOK

Ik kijk uit naar ontmoeting
‘Samen ervoor zorgen dat we de energietransitie gaan gebruiken om waarde te creëren in en met de wijk. Ik kijk uit naar de ideeën, ontmoetingen en samenwerkingen die gaan ontstaan vanuit deze samenwerkingsovereenkomst.’

Jan-Jaap Bakker, ontwikkelaar Eneco

Samen kunnen we het beter
De gebiedsaanpak BoTu aardgasvrij: samen kunnen we het beter en goedkoper. Daar gaan we voor. En natuurlijk sluiten we aan op de energie uit de wijk!

Bas Kurvers, Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving

Alleen samen maken we BoTu
‘Dat BoTu overstapt naar duurzame energie, is geen verrassing. Dat is tenslotte een lot dat alle wijken, dorpen en steden van Nederland te wachten staat. Aan ons – alle deelnemers van deze samenwerkingsovereenkomst – de mooie opgave om er MEER uit te halen. Om ervoor te zorgen dat deze transitie in BoTu óók leidt tot meer banen, meer gezondheid, en meer perspectief voor onze mensen. Ik ben trots en enthousiast als ik de wil en energie zie bij zoveel bewoners en partijen uit de wijk om deze opgave samen aan te pakken. Precies daarin zit voor mij de essentie en de kracht van de SOK. Want zoals je weet: alleen samen maken we BoTu.’

Marleen ten Vergert, programmamanager Veerkrachtig BoTu 2028

Trots dat we mee mogen werken
‘Als Eneco zien we de warmtetransitie vooral als een sociale transitie. In Bospolder-Tussendijken laten we met zijn allen mooi zien wat daarin allemaal mogelijk is. We zijn heel trots dat we mee mogen werken om de wijk te verbeteren en tegelijkertijd voor de bewoners van Bospolder Tussendijken duurzame en betaalbare warmte gaan realiseren.’

Manja Thiry, Eneco

Het echt laten zien
‘Mijn hoop en doel: Schiezicht als een van de duurzame ontmoetingsplekken in BoTu, waar we heel concreet kunnen laten zien wat je als bewoner zelf kunt doen. Dat onze Kadekantine een plek is waar je niet alleen terecht kan voor een aanschuifmaaltijd maar ook kan komen met vragen en voor advies en hulp, en waar je geïnspireerd wordt wat je (nog meer) kan doen. Kortom het echt laten zien!’

Meriam Beek, Buurtbewoner, ondernemer in groene duurzame buurtprojecten, en als projecttrekker bij Schiezicht

Het SOK-gehalte van de GOK
‘Ik ga me de komende tijd inzetten om de verschillende transities (energie, klimaat, commons) als integrale hefboom voor een veerkrachtig BoTu en haar bewoners maximaal te benutten. Ik blijf daarbij initiatieven en projecten aan elkaar verbinden en ik ben scherp op het SOK-gehalte van de GOK. Verder maak ik me hard voor een broedplaats voor (energie)initiatieven in de wijk zodat bewoners zelf eigenaarschap van de nieuwe energie-commons kunnen ontwikkelen.’

Robbert de Vrieze, Delfshaven Energie Coöperatie, BOTU2028, IABR, Delfshaven Coöperatie & bewoner van Bospolder

Ook schulden oplossen
De samenwerking in Bo-Tu biedt kansen om naast de energietransitie ook de schuldenproblematiek in de wijken aan te pakken. Door gezamenlijk in te zetten op Sociaal Incasseren kunnen we zorgen dat mensen gepaste ondersteuning krijgen in het oplossen van hun schulden.’

Lonneke Leenaars, projectleider Sociaal Incasseren- Gemeente Rotterdam

Bewoner voor bewoner
Verbindend en de welkomstpoort van BoTu willen we zijn en blijven. De transitie naar een betere wereld blijven stimuleren, bewoner voor bewoner, door goede ideeën te delen. Dat is de basis van mijn onderneming en dit raakt elke bewoner die binnenkomt bij ons. Deze positieve beweging is in motie gezet en moet een grote sneeuwpop worden. Daar willen we onze steentje aan bijdragen, voor een energie- en kansrijk BoTu!’

Lilia Costa,     Lilia & Lil’ Delfshaven

Wederkerig
Om gezamenlijk te leren over veerkracht in BoTu, ik kijk uit naar wederkerige samenwerking met betrokkenen waarin we het proces met onze (student)onderzoekers volgen en ook met actie kunnen meedenken en doen

Marthe van Gils         hoofdonderzoeker monitor veerkracht in Bospolder-Tussendijken / (actie)onderzoeker Veldacademie

Bewoners hebben zeggenschap en eigenaarschap
‘Het mooie aan deze overeenkomst is, dat deze tot stand is gekomen door en voor bewoners in BoTu! Deze SOK gaat uit van gelijkwaardigheid, bewoners hebben zeggenschap en eigenaarschap. Ik vind dat enorm belangrijk, ook om de extra dingen die we hiermee in de wijk kunnen verbeteren: kansen voor een opleiding of werk, maar ook kansen met betrekking tot zorg, taal en minder schulden.’

Roos Vermeij, wethouder Wijken

Wil jij ook meedoen?

Ook meedoen en mee-ondertekenen? Dat kan! Laat hier weten waarom en met wat: www.bit.ly/psbijdesok

Alles op een rijtje: