Beter voor BoTu en beter voor het milieu

Onderteken de afspraken – en vertel waarom

In de samenwerkingsovereenkomst (‘SOK’) spreken we af hoe we de komende jaren samenwerken. Beter voor BoTu en beter voor het milieu! Iedereen die wil, kan die afspraken ondertekenen. Doe je mee? Zo doe je dat.

Iedereen die meedoet, heeft een stem. Onderteken de afspraken (de ‘SOK’) ook, en laat weten wat jij wilt met de energietransitie in BoTu.

Teken mee en vertel waarom

Wat zeggen mensen die de afspraken maken voor samenwerking bij de energietranstie? Dat schrijven ze in hun Persoonlijke Samenwerkingsnoot. Een ‘PS bij de SOK’.

Een tussenstand van die PS’jes op 18 februari lees je hier. www.bit.ly/psbijdesok!

Samen
‘Samen met bewoners gaan voor de energietransitie!’

Wilma van der Wilt, mede als Zelfregiehuis Delfshaven

Bewoners profiteren
‘Voor mij is belangrijk dat de energietransitie in kwetsbare wijken goed en zorgvuldig uitgevoerd gaat worden, dat de kwetsbare wijken hiervan kunnen profiteren als in banen voor de bewoners maar ook dat ze de kosten en de verdienmodel etc. terug kunnen zien. En een andere belangrijke punt is dat de juiste duurzaamheid plaatsvindt bij de wijken en evt. buurthuizen waar de bewoners komen.’

Metehan Ozdemir, bewoner Bospolder & Stichting RMC      

Zonder de stress van schulden
Omdat we in Botu met zn allen moeten samenwerken en creatieve manieren vinden om (problematische ) schulden te voorkomen. De urgentie is groot en wordt steeds groter vanwege sociale gevolgen van Corona als werkloosheid. Het voorkomen van (problematische) schulden is van belang om onze bewoners volwaardig mee te kunnen laten doen. Onder meer met de energietransitie. Om onze kinderen zonder de stress die schulden met zich meebrengen, te laten opgroeien en zich te kunnen ontwikkelen. Dat draagt bij aan de kansengelijkheid die we met zn allen nastreven.’

Ineke Palm, Coordinator armoedeplatform Delfshaven, gebiedscommissie Delfshaven

 Van iedereen
‘Ik heb zin om samen te gaan werken met elkaar om zo niet alleen de wijk aardgasvrij te maken, maar de wijk ook vooruit te helpen. Dit door de energietransitie van iedereen te maken. Het belang van bewoners zal hierbij altijd voorop staan. Dichtbij staan en met elkaar in gesprek blijven zijn hierin belangrijke speerpunten.’

Sifra, communicatieadviseur Eneco       

Menskracht
‘Vanuit het HUIS VAN DE TOEKOMST is het essentieel dat de BoTu-ers, die behalve hier ook geworteld zijn in Bulgarije, Kaapverdië, Marokko, Turkije, Suriname, Curacao, Aruba of in Roma-netwerk, eigenaar worden van het gesprek over de energietransitie en dus hun inbreng hebben in de samenwerkingsovereenkomst.’

Klaas Burger, HUIS VAN DE TOEKOMST: BoTu op menskracht

Bel me!
‘Ik steun dit project uiteraard vanuit mijn rol bij Eneco als communicatieverantwoordelijke voor warmte. Je mag mij altijd bellen als ik hierin binnen het project ergens iets in kan betekenen. Ik denk graag mee hoe we deze transitie nog meer van de wijk kunnen maken. Ik heb een hart voor én ervaring in wijktheater. Het is een prachtige manier om mensen te bereiken en mee te nemen. Ook daar mag je me altijd voor bellen.  Ik wens ons heel veel succes met deze mooie opgave’

Saskia Floor, ik teken als Eneco en als bewoner van Rotterdam

Voelsprieten
Mijn voelsprieten staan uit om kansen te pakken die de energietransitie kan bieden voor mensen. Mét mensen. Uit de wijk en van organisaties. Samen!

Anne-Marie Verheijen, Programmamanager Bospolder-Tussendijken Aardgasvrij, gemeente Rotterdam     

Sociaal incasseren
‘We willen meewerken om samen in BoTu vorm te geven aan sociaal incasseren’

Aldo Baljet en Dennis Lohuis, Perspectiefff Delfshaven

Aan de slag
‘Voor Bospolder-Tussendijken wil ik bereiken dat meer mensen via de energietransitie aan de slag kunnen gaan. Iets betekenen voor hun wijk en voor zichzelf. Iedere stap hoe klein dan ook is er één en alle ‘eentjes’ hebben we hard nodig. Samen maken we BoTu beter.’

Heather Smittle       

Nieuwe banen
‘Ik wil graag samenwerken met alle initiatieven in BoTu om helder te krijgen welke nieuwe banen er ontstaan binnen de energietransitie en de vrouwen, waar Taalbedrijf voor en mee werkt optimaal helpen profiteren van deze kansen.’

Marieke Grund, vertegenwoordiger van Stichting PAUW en projectontwikkelaar van Taalbedrijf        

Actief in het groen
‘Stichting Dakpark Rotterdam is graag onderdeel van een netwerk waarin ieder vanuit eigen energie werkt aan een duurzaam Bospolder Tussendijken (e.o.). Op het Dakpark krijgen we energie van het met elkaar actief zijn in het groen. We organiseren hiervoor zelf activiteiten en ondersteunen mensen die zelf een idee hebben of een activiteit willen organiseren. We hopen dat we elkaar vinden in nieuwe energie!’

Loes van der Linden, Dakpark Rotterdam

Gelijkwaardigheid
‘Wij werken aan een inclusieve, lokale energietransitie. Goed voor de wereld, goed voor de wijk, gewoon met een betaalde baan. Belangrijk vinden we inclusiviteit en gelijkwaardigheid, de energietransitie als kans voor een duurzame toekomst.’

Josee van Linschoten, oprichter WijkEnergieWerkt    

Lessen delen
‘Ik denk en leer graag mee over hoe te komen tot een inclusieve energietransitie die ten goede komt aan BoTu en haar bewoners. Ik deel met plezier de inspiratie en lessen uit andere (internationale) wijken met dezelfde uitdagingen, waar collega’s en ik onderzoek doen, evenals mijn netwerk bij (rijks)overheden. Ik leer graag alle bijzondere initiatieven in deze wijk kennen, om mee te denken over uitdagingen en oplossingen die zij al doende tegenkomen, in het bijzonder in hun interactie met overheden.’

Irene Bronsvoort, (actie-)onderzoeker   

Iedereen meedoen
‘Omdat onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ is. En in een duurzame wereld moet iedereen kunnen meedoen.’

Kevin Priem, partnership mananger Eneco      

Kansen pakken!
Samen met mensen uit de wijk en partijen die de SOK ondertekenen de sociaal-maatschappelijke koppelkansen zoals opleiding en werk, taalvaardigheid en minder armoede, concreet gaan maken en … die kansen gaan pakken!’

Regina van de Vijver, projectleider Werk & activering Veerkrachtig BoTu 2028

Dichtbij
Wij zijn allemaal bewoners. Bij Havensteder bieden we bewoners een thuis. We zijn er voor de bewoners en de buurt. Daarom vinden we het belangrijk om met onze bewoners en partners in de wijken samen te werken. De actieve bewoners en netwerken in Bospolder-Tussendijken bieden ons de mogelijkheid om die samenwerking goed vorm te geven. Zo zijn en blijven we dichtbij. Want een thuis is meer dan een huis.’

Hedy van den Berk, Havensteder

Vooral mét wijkbewoners
Geloven in BoTu is een nog jonge organisatie die zich inzet voor maar vooral mét wijkbewoners. We werken – onder andere met onze weggeefwinkel Yess – aan armoedebestrijding. Ook zijn er activiteiten voor kinderen, ouderen en (kwetsbare) gezinnen waarin we werken aan veerkracht en duurzame veranderingen.’

Nico van Splunter, Geloven in BoTu

Geen achterblijvers
Hoe zorg je ervoor dat gemeenten niet in het gedrang komen met hun democratische principes en er niet een bepaalde participatie-eliteontstaat. Je ziet nu vaak in gemeenten dezelfde groepen mensen met ideeën voor energie-initiatieven komen. Gechargeerd: de witte hoogopgeleide man met technische kennis. Voor veel Nederlanders is de energietransitie en het aardgasvrij wonen nog een ver-van-hun-bed-show. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2020 over aardgasvrij wonen blijkt dat ruim de helft van de respondenten het beleid nog niet steunt. Zorgelijk, naar mijn mening. Als professional in de energietransitie wil ik graag kijken hoe we ook deze achterblijvers kunnen meenemen en alle bijbehorende vraagstukken, armoede, werk en gezondheid. We moeten het echt samen doen. SOK BoTu is hiervan een prachtig voorbeeld!’

Jeroen Boon, Projectleider communicatie en participatie kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken

“Fair trade” in de wijk
Diverse, effectiever en verschillende verdiepingen niveaus mechanismes van participatie creëren. De taalbeheersing wordt gezien als een basiselement in het ontwerp van deze mechanismes. Attent blijven op consequenties van gentrificatie en hoe dit proces kan dit betekent dat zo veel mogelijk bewoners uit de buurt moeten vertrekken. Stoppen met vrijwilligerswerk voor bewoners met kwetsbare financiële situatie en betaald werk alleen voor professionals creëren. “Fair trade” waarden respecteren bij alle gebieden ook in de samenwerking met ondernemers.

Carolina Castro, Stichtng de Veerkrachtige Gemeenschap

Voor verbinding zorgen
Als communicatieadviseur betrokken bij het Programma Veerkrachtig BoTu, BoTu Aardgasvrij en de SOK, zal ik zoveel mogelijk zorgen voor verbinding tussen de ‘projecten’. Dat uit zich vooral in berichten/artikelen op de BoTu Socials, BoTu Updates, BoTu Buurtkrant en www.bospoldertussendijken.nl‘.

Petra van Someren, Gemeente Rotterdam

Maximale winst
Ik werk mee aan een duurzame wijk waarin wij samen proberen de maximale winst uit de energietransitie te halen:

  1. Betaalbare duurzame energie voor iedereen.
  2. Kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling versterken
  3. opleiding en werkgelegenheid voor de bewoners in de wijk.
  4. Geldstromen in de wijk houden.

En al dit willen wij graag in samenwerking doen met iedereen uit de wijk die er zin in heeft.’

Julia Hevemeyer, Lid van de Delfshaven Energie Coöperatie

Bewoners kunnen iets betekenen
Van betekenis zijn: maatschappelijk liggen er uitdagingen. Uitdagingen waar verschillende bewoners iets in kunnen betekenen, zoals binnen de energietransitie. Het is belangrijk om voor deze bewoners mogelijkheden te creëren waar zij met hun talenten aan te slag kunnen. Als Taalbedrijf trekken we nu maar ook toekomstig samen op met andere bewonersinitiatieven en samenwerkende partners, zodat bewoners optimaal kunnen profiteren van een klimaatbewuste leefomgeving, slimme verbindingen in de wijk, hun persoonlijke ontwikkeling en nieuwe persoonlijke baankansen.

Patricia Ooms, Dona Daria en Taalbedrijf BoTu

LOKAAL!
‘Ik wil met name werken aan inclusiviteit. Zo veel mogelijk mensen en LOKALE organisaties bekend maken met de kansen en mogelijkheden binnen de energietransitie.

Willem Beekhuizen, opbouwwerker

Trots op de afspraken
Ik zie de SOK als een kans om samen te werken aan de energietransitie en ervoor te zorgen dat bewoners en wijk daarvan profiteren. PS: super gaaf deze SOK, de eerste in zijn soort in Rotterdam. Daar kunnen jullie / we trots op zijn!’

Karen Jakschtow, opgavemanager Duurzaamheid, gemeente Rotterdam

Wil jij ook meedoen?

Iedereen die meedoet, heeft een stem. Onderteken de afspraken (de ‘SOK’) en laat weten wat jij vindt op www.bit.ly/psbijdesok

Alles op een rijtje: