Leren over straatcultuur

Onder de naam ‘Onwijze moeders’ krijgen moeders voorlichting door de politie over de gevaren van straatcultuur. De politie vertelt aan moeders van jongere kinderen wat zij meemaken. Hoe kan hangen op straat leiden tot criminaliteit en welke rol spelen foute vrienden daarbij? Deze en andere vragen komen aan bod  tijdens de bijeenkomsten.

Onwijze moeders wordt maandelijks op verschillende plekken georganiseerd samen met de gebiedsmedewerker en scholen in Bospolder-Tussendijken. Elke keer komt een ander thema aan bod, zoals straatcultuur, mythen en feiten rondom politie acties in de wijk, jihadisme, katvangers (meerdere telefoonabonnementen afsluiten voor iemand anders en/of een kenteken op je naam laten zetten) en grooming en sexting op social media. Ook wordt er gesproken over de veiligheid in de wijk en rondom de school. Alle partijen ervaren de bijeenkomst als zeer leerzaam. De Valentijnschool is een van de twaalf scholen in Bospolder-Tussendijken die actief meewerkt aan de bijeenkomsten.