Open opgaven

OPEN OPGAVEN

De investeringen vanuit het Uitvoeringsprogramma 2017-2018 moeten uiteindelijk op langere termijn een positief effect op de wijkeconomie hebben. Vandaar dat -waar mogelijk- de opgaven in de wijk transparant en open uitgevraagd worden. Zodat uiteindelijk het beste idee op de beste plek kan landen. Bewoners en ondernemers uit de wijk of het gebied hebben een streepje voor omdat zij gebiedskennis en betrokkenheid meenemen. Hier vind je een aantal open opgaven met de status:

Wijkcurriculum West Practice

Status: gesloten 

Open uitvraag naar programma’s, workshops, leer-werkplekken en andere initiatieven die mensen van wijk naar werk helpen.

Contactpersoon:
Bas Goedendorp | West Practice

Wijkcommunicatie

Status: gesloten

In progress. Herformulering van de opgave. Op orde krijgen van een basis communicatie-infrastructuur

Contactpersoon:
Marjolein Langbroek | Projectsecretaris Uitvoeringsprogramma

Verduurzaming Mathenesserflats

Status: gesloten 

Open uitvraag met o.a. Havensteder en Resilient Rotterdam. Zeven inzendingen die beoordeeld worden.

Contactpersoon:
Marcel Hoogervorst | Havensteder

Inrichting Politiepand

Status: gesloten

Uitvraag onder drie lokale partijen. Beste plan was van Staalslagerij die samen met Buurman/Bouwakademie en jongeren het interieur gaat ontwerpen en maken.

Contactpersoon:
Marjolein Langbroek | Projectsecretaris Uitvoeringsprogramma

Driehoeksplein

Status: gesloten

Samenwerkingsverband tussen Onwijze Moeders, Vrouwenvleugel Taandersstraat, Stadsmarinier, Playspace/Gamification en JOZ.

Contactpersoon:
Abdelilah Ajdid | JOZ

Beheerder CS Jong Delfshaven

Status: gesloten

Beheerder gevraagd als verbindende factor voor alle belanghebbenden. Voor complete vacature neem contact op.

Contactpersoon:

Marjolein Langbroek | Projectsecretaris Uitvoeringsprogramma