In opdracht van de Stadsmarinier Bospolder-Tussendijken heeft SteenhuisMeurs onderzoek gedaan naar de kansen van historisch Delfshaven en het Schans/Watergeusgebied, met als vertrekpunt de (historische) lotgevallen van dit bijzondere stukje Rotterdam. Dit heeft geresulteerd in een prachtige film over het gebied en in een advies, vormgegeven in een rapportage.