Bospolder en Tussendijken hebben een relatief groot percentage sociale woningbouw. 70% van al het vastgoed in Bospolder-Tussendijken is in bezit van Havensteder. Er zijn weinig mogelijkheden voor verschillende doelgroepen om een geschikte woning te vinden of om wooncarrière te maken. Een diverse woningvoorraad betekent een betere balans tussen (kans)arm en (kans)rijk waardoor de sociale en economische weerbaarheid van de wijk toeneemt.

Diversiteit in woningvoorraad
Op twee grotere locaties: aan de Mathenesserdijk en aan de Hudsonstraat worden nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Daarnaast worden verschillende complexen van Havensteder (Mathenesserflats en Gijsingflats) gerenoveerd. Het doel is om meer gelegenheid te creëren voor mensen van binnen en buiten de wijk om door te stromen en een passende woning te vinden.

Concreet wordt ingezet op het veerkrachtig maken van de Mathenesserflats door initiatieven uit de omgeving te bundelen en in te zetten ten behoeve van klimaatbestendigheid en kostenbesparing. Het participatietraject genaamd Spetterflat is in 2017 gestart en zal zo spoedig als mogelijk (in 2018) leiden tot de heraanleg van de binnentuin van de Mathenesserflats.

Lees meer over het uitvoeringsprogramma en de wijkvisie van Havensteder, de renovatie van de Mathenesserflats, het project Spetterflat en de heraanleg van een klimaatbestendige binnentuin in dit artikel over de Mathenesserflats.
Voor meer informatie over de renovatie van de Mathenesserflats kunt u contact opnemen met Havensteder, Marcel Hogervorst, senior projectleider Wijken en Beleid. Voor meer informatie over het project Spetterflat kunt u contact opnemen met Tanja Lina, Stichting Tussentuin.