In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie. Op 3 oktober was de lancering van het Rotterdams Techniek en Technologiepact. Ook in Bospolder-Tussendijken werken steeds meer organisaties samen om kansen voor jongeren te creëren. West Practice en Bouwkeet zijn bijvoorbeeld ondertekenaars van het pact. Rotterdam-West wordt steeds meer een plek met een diversiteit aan makerspaces als Made in 4HavensSuguclub, MakerdamKeilewerfRDM MakerspaceHET LAB, EVA en vele anderen. Zie verder het persbericht:

In Rotterdam slaan bedrijven, gemeente en onderwijs de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie en meer Rotterdammers enthousiast te maken voor werk in de techniek en technologie. Op 3 oktober ondertekenden bijna dertig vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen, kinderopvang, brancheorganisaties, opleidingsfondsen en de gemeente het Rotterdams Techniek en Technologiepact in aanwezigheid van wethouder Maarten Struijvenberg en wethouder Hugo de Jonge.

Technologie is steeds dominanter in alle aspecten van de samenleving, zowel economisch als sociaal en cultureel. Technologische innovaties hebben gevolgen voor hoe we wonen, werken en leren, zowel in de gezondheidszorg, industrie, energievoorziening, veiligheid en mobiliteit als door de steeds grotere rol van informatie en kennis. Door innovaties die voortkomen uit robotica, kunstmatige intelligentie, digitalisering, 3D-printen en het internet of things verdwijnen banen en ontstaat nieuw werk, en voor vrijwel elk werk zijn digitale vaardigheden en vertrouwdheid met technologie nodig.

Loopbaan techniek biedt veel kans

Er is een grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar technische beroepen kampen nog steeds met een onbekend, achterhaald of slecht imago. En al jarenlang kiezen te weinig jongeren en werkzoekenden voor een loopbaan in de techniek en technologie. Terwijl daar juist steeds meer kansen en mogelijkheden zijn.