Wijkraad Bospolder Tussendijken Rotterdam

“Bewoners en wijkprofessionals van Bospolder en Tussendijken met elkaar in gesprek in de gymzaal van Pier 80”
Fotograaf: Florian Braakman

Wijkaanpak: professionals maken het verschil door hun contact met burgers

In een manifest zetten landelijke bewonersorganisaties de burgers in de wijk voor het voetlicht bij de gemeenten. Omdat de ontwikkeling van de wijken om meer moet gaan dan aandacht voor verwarde personen en multiprobleem gezinnen, zegt Matthijs Uyterlinde van Verwey-Jonker Instituut. ‘Maak gebruik van de ervaring en van de deskundigheid van de wijkbewoners.’

De nieuwe politieke belangstelling voor de ontwikkeling van de wijk is een goede reden voor het manifest, zegt Matthijs Uyterlinde, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en één van de schrijvers van het manifest. ‘De aandacht is hard nodig na tien jaar géén wijkbeleid’, zegt Uyterlinde. Tien jaar geleden werden het grotestedenbeleid en de ontwikkeling van de krachtwijken stopgezet. Daarna is het stil geworden in de wijkontwikkeling, zegt Uyterlinde: ‘Er is geen budget meer en nauwelijks een specifieke aanpak voor kwetsbare gebieden.’

Succesvolle wijkaanpak

Op initiatief van het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken (LPB) en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is het “Manifest voor een succesvolle wijkaanpak” opgesteld. Uitgangspunt: stop met het beleid dat als uitgangspunt heeft dat het slecht gaat in de wijken en dat de problemen zich daar opstapelen. Pak de verbetering in de wijken aan door de bewoners te betrekken en in te zetten. En werk niet meer alleen vanuit de logica van overheidsorganisaties.

Pijlers

Het manifest baseert de aanpak in de wijk op drie pijlers voor een ‘betekenisvolle en duurzame wijkaanpak’. Die pijlers kwamen tot stand na gesprekken met ruim 75 bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten, actieve bewoners en jongeren. De pijlers zijn de basis voor een aanpak die moet leiden tot meer kansengelijkheid en een beter perspectief van bewoners op gebied van opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk en inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid. Pijler 1 is aandacht voor wat goed gaat in de wijk en gelijkwaardigheid. Pijler 2 is de “lange adem”; het verbeteren van perspectief voor bewoners vergt een generatie en niet één zittingsperiode van het gemeentebestuur. Pijler 3 is vertrouwen in beroepskrachten, die de ruimte moeten krijgen om hun werk goed te doen.

Perspectief van bewoners

‘Stel het toekomstperspectief van de wijkbewoners centraal’, zegt Uyterlinde. ‘Dat gaat over perspectief op de arbeidsmarkt, participatie, onderwijs en het terugdringen van georganiseerde criminaliteit. Een fundamenteel verschil met het “oude” grotestedenbeleid is dat destijds werd gekeken naar de statistieken van de wijken. Wij pleiten er voor dat werk wordt gemaakt van de verbetering van maatschappelijke kansen. Stel dat er nieuwe huur- en koopwoningen in de wijk worden gebouwd, dan kunnen wijkbewoners voorrang krijgen evenals de kinderen van die wijkbewoners. Zij zijn daar opgegroeid en geworteld in het sociaal netwerk in de wijk. Als daar andere groepen komen wonen, kan dat zorgen voor verdringing.’

Luisteren naar bewoners

Hoe krijg je de bewoners bij elkaar om het begin te maken met de wijkaanpak? Daar is geen kant en klaar antwoord op, zegt Uyterlinde. ‘Het begint met luisteren naar bewoners en wat zij graag anders willen. Door verhalen van bewoners op te halen kom je erachter wat zij belangrijk vinden. Dat is iets anders dan plannen maken, inspraak organiseren en dan zeggen: “Zo gaan we dat doen”. Er zijn altijd botsende belangen. Wat echt helpt is het gesprek aangaan en transparant zijn in wat je als gemeente wil doen. Gemeenten moeten uitnodigend te werk gaan en bewoners als partij serieus nemen. Niet iedereen hoeft verplicht mee te denken, er zijn genoeg mensen die in overlevingsstand zitten en genoeg aan hun hoofd hebben. Maar biedt in ieder geval iedereen de kans om mee te doen.’’

Wijkteams

Nederland neemt een risico met de ontwikkeling in de wijken als we een nieuwe tijd ingaan met ‘oud instrumentarium’. De auteurs van het manifest waarschuwen dat we de wijkaanpak er ‘niet een beetje bij moeten blijven doen’. Waar ligt hier de rol van de wijkteams? ‘De inzet van wijkteams is sterk gericht op hulp en zorg voor kwetsbare mensen’, zegt Uyterlinde. ‘Alles wat te maken heeft met samenlevingsopbouw is de afgelopen tien jaar afgeschaald; ik denk dat je wel kunt spreken van een kaalslag in het publieke domein. Vanaf de decentralisatie in 2015 denken veel mensen, als het gaat over leefbaarheid, vooral aan verwarde personen en multiprobleem gezinnen. Maar het gaat ook over de kwaliteit van het samenleven.’

Opbouwwerk

Wat nodig is, is de herwaardering van professionals in de frontlinie; van de jongerenwerker, de opbouwwerker, van de huismeester en van de wijkagent. ‘Geef beroepskrachten de ruimte om hun werk goed te doen. Dat betekent voldoende budget en menskracht, minder administratieve lasten, maar ook investeren in de binding in de wijk.’

Ambassadeurs in de wijk

Professionals spelen een belangrijke rol daarin omdat zij direct contact hebben met bewoners in de wijk. Zij hebben ook een onderling netwerk dat ze kunnen gebruiken. Uyterlinde: ‘Benut de kracht van deze professionals, bijvoorbeeld om ambassadeurs te vinden en op te leiden die in de wijk mensen kunnen mobiliseren en activiteiten organiseren. Een mooi voorbeeld is de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken, waar bewoners zijn geworven en nu een betaalde functie hebben in de uitvoering van de wijkaanpak.’

Bron: zorgenwelzijn.nl. Redacteur Carolien Stam.

Energiecoaches in BoTu

Energiecoaches in BoTu

Duurzaamheid en energie zijn belangrijke thema’s in BoTu. De wijk moet van het aardgas af en minder CO2 uitstoten. Voor veel bewoners is de zogenaamde energietransitie echter nog een ver van m’n bed show.

Vier pleinen op de schop!

Vier pleinen op de schop!

Een van de ambities van BoTu 2028 is een groene wijk met meer plek om te spelen en te ontmoeten. Na de zomer gaan we aan de slag met maar liefst vier pleinen! In Bospolder pakken we samen met de Dakparkschool,

Team Gijsingflats van start!

Team Gijsingflats van start!

Op donderdag 2 juli jl. vond de aftrap van het team Gijsingflats plaats! Havensteder is van plan om de Gijsinglaanflats te verduurzamen.

Hoe ver zijn de 7 teams met hun plannen voor BoTu?

Hoe ver zijn de 7 teams met hun plannen voor BoTu?

Op woensdag 12 februari a.s. van 17.00 – 21.00 uur presenteren de 7 teams van Social Impact by Designhoe ver zij nu zijn met hun plannen voor BoTu. U bent de hele avond van harte welkom. Mocht dat niet lukken, dan vragen wij u te blijven bij één blok presentaties. Hiermee voorkomen we dat er tijdens de presentaties mensen in en uitlopen.

Dwarsverbanden tussen teams Social Impact by Design

Dwarsverbanden tussen teams Social Impact by Design

Wat is de samenhang tussen gezondheid, circulariteit, de markt, werk, duurzaamheid en het hart van de wijk? Er ontstaan steeds meer interessante dwarsverbanden tussen de verschillende Social Impact by Design teams.

Powergarden De Schans

Powergarden De Schans

Powergarden De Schans is zaterdag 29 november 2019 officieel geopend door burgemeester Aboutaleb. Onder het toeziend oog van een behoorlijk aantal toeschouwers hield hij een korte toespraak en plantte een olijfboom. Ook nam hij ruim de tijd om te praten met de zichtbaar genietende bewoners en belangstellenden. De tuin ligt naast het woonzorgcentrum aan de Jan Kruijffstraat.

Kledingbank Tussendijken

Kledingbank Tussendijken

Net over de grens van het Coolhaveneiland is Past gehuisvest. In deze vintage-kledingzaak vinden we naast tweedehands pareltjes ook Stichting Kledingbank Rotterdam. Deze stichting voorzag afgelopen jaar ruim 3600 mensen van een winter,- of zomer-garderobe. Al deze mensen kwamen langs bij de winkel aan de Oostkousdijk, om hier broeken, truien, jassen en rokken uit te zoeken.

Eerste bewonersbijeenkomst BoTu duurzaamheid geslaagd

Eerste bewonersbijeenkomst BoTu duurzaamheid geslaagd

Ruim 100 geïnteresseerde bewoners kwamen af op de eerste bewonersbijeenkomst met onder andere energiesafari’s, een energiemarkt en de Green Make Over in Pier 80. In mei ontvingen bewoners uit BoTu al een brief over de gebiedsaanpak aardgasvrij die in BoTu vorm krijgt.

UITNODIGING VERHALENCAFE BOTU 12 december, 16.30 – 18.30 in Pier 80

UITNODIGING VERHALENCAFE BOTU 12 december, 16.30 – 18.30 in Pier 80

Met ‘de Wijkcollectie’ volgt Museum Rotterdam opvallende verhalen van bewoners en initiatieven in Bospolder Tussendijken. Museum Rotterdam verzamelt deze verhalen samen met de wijkbewoners. Zij weten namelijk wat en wie belangrijk is in hun omgeving.. Hierbij nodigen we je van harte uit voor het eerste Verhalencafé van ‘De Wijkcollectie – Verhalen uit BoTu’. Luister naar inspirerende verhalen, muziek, spoken word en deel jouw eigen verhaal!