Wijkraad Bospolder Tussendijken Rotterdam

“Bewoners en wijkprofessionals van Bospolder en Tussendijken met elkaar in gesprek in de gymzaal van Pier 80”
Fotograaf: Florian Braakman

Wijkaanpak: professionals maken het verschil door hun contact met burgers

In een manifest zetten landelijke bewonersorganisaties de burgers in de wijk voor het voetlicht bij de gemeenten. Omdat de ontwikkeling van de wijken om meer moet gaan dan aandacht voor verwarde personen en multiprobleem gezinnen, zegt Matthijs Uyterlinde van Verwey-Jonker Instituut. ‘Maak gebruik van de ervaring en van de deskundigheid van de wijkbewoners.’

De nieuwe politieke belangstelling voor de ontwikkeling van de wijk is een goede reden voor het manifest, zegt Matthijs Uyterlinde, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en één van de schrijvers van het manifest. ‘De aandacht is hard nodig na tien jaar géén wijkbeleid’, zegt Uyterlinde. Tien jaar geleden werden het grotestedenbeleid en de ontwikkeling van de krachtwijken stopgezet. Daarna is het stil geworden in de wijkontwikkeling, zegt Uyterlinde: ‘Er is geen budget meer en nauwelijks een specifieke aanpak voor kwetsbare gebieden.’

Succesvolle wijkaanpak

Op initiatief van het Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken (LPB) en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is het “Manifest voor een succesvolle wijkaanpak” opgesteld. Uitgangspunt: stop met het beleid dat als uitgangspunt heeft dat het slecht gaat in de wijken en dat de problemen zich daar opstapelen. Pak de verbetering in de wijken aan door de bewoners te betrekken en in te zetten. En werk niet meer alleen vanuit de logica van overheidsorganisaties.

Pijlers

Het manifest baseert de aanpak in de wijk op drie pijlers voor een ‘betekenisvolle en duurzame wijkaanpak’. Die pijlers kwamen tot stand na gesprekken met ruim 75 bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten, actieve bewoners en jongeren. De pijlers zijn de basis voor een aanpak die moet leiden tot meer kansengelijkheid en een beter perspectief van bewoners op gebied van opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk en inkomen, gezondheid, wonen en veiligheid. Pijler 1 is aandacht voor wat goed gaat in de wijk en gelijkwaardigheid. Pijler 2 is de “lange adem”; het verbeteren van perspectief voor bewoners vergt een generatie en niet één zittingsperiode van het gemeentebestuur. Pijler 3 is vertrouwen in beroepskrachten, die de ruimte moeten krijgen om hun werk goed te doen.

Perspectief van bewoners

‘Stel het toekomstperspectief van de wijkbewoners centraal’, zegt Uyterlinde. ‘Dat gaat over perspectief op de arbeidsmarkt, participatie, onderwijs en het terugdringen van georganiseerde criminaliteit. Een fundamenteel verschil met het “oude” grotestedenbeleid is dat destijds werd gekeken naar de statistieken van de wijken. Wij pleiten er voor dat werk wordt gemaakt van de verbetering van maatschappelijke kansen. Stel dat er nieuwe huur- en koopwoningen in de wijk worden gebouwd, dan kunnen wijkbewoners voorrang krijgen evenals de kinderen van die wijkbewoners. Zij zijn daar opgegroeid en geworteld in het sociaal netwerk in de wijk. Als daar andere groepen komen wonen, kan dat zorgen voor verdringing.’

Luisteren naar bewoners

Hoe krijg je de bewoners bij elkaar om het begin te maken met de wijkaanpak? Daar is geen kant en klaar antwoord op, zegt Uyterlinde. ‘Het begint met luisteren naar bewoners en wat zij graag anders willen. Door verhalen van bewoners op te halen kom je erachter wat zij belangrijk vinden. Dat is iets anders dan plannen maken, inspraak organiseren en dan zeggen: “Zo gaan we dat doen”. Er zijn altijd botsende belangen. Wat echt helpt is het gesprek aangaan en transparant zijn in wat je als gemeente wil doen. Gemeenten moeten uitnodigend te werk gaan en bewoners als partij serieus nemen. Niet iedereen hoeft verplicht mee te denken, er zijn genoeg mensen die in overlevingsstand zitten en genoeg aan hun hoofd hebben. Maar biedt in ieder geval iedereen de kans om mee te doen.’’

Wijkteams

Nederland neemt een risico met de ontwikkeling in de wijken als we een nieuwe tijd ingaan met ‘oud instrumentarium’. De auteurs van het manifest waarschuwen dat we de wijkaanpak er ‘niet een beetje bij moeten blijven doen’. Waar ligt hier de rol van de wijkteams? ‘De inzet van wijkteams is sterk gericht op hulp en zorg voor kwetsbare mensen’, zegt Uyterlinde. ‘Alles wat te maken heeft met samenlevingsopbouw is de afgelopen tien jaar afgeschaald; ik denk dat je wel kunt spreken van een kaalslag in het publieke domein. Vanaf de decentralisatie in 2015 denken veel mensen, als het gaat over leefbaarheid, vooral aan verwarde personen en multiprobleem gezinnen. Maar het gaat ook over de kwaliteit van het samenleven.’

Opbouwwerk

Wat nodig is, is de herwaardering van professionals in de frontlinie; van de jongerenwerker, de opbouwwerker, van de huismeester en van de wijkagent. ‘Geef beroepskrachten de ruimte om hun werk goed te doen. Dat betekent voldoende budget en menskracht, minder administratieve lasten, maar ook investeren in de binding in de wijk.’

Ambassadeurs in de wijk

Professionals spelen een belangrijke rol daarin omdat zij direct contact hebben met bewoners in de wijk. Zij hebben ook een onderling netwerk dat ze kunnen gebruiken. Uyterlinde: ‘Benut de kracht van deze professionals, bijvoorbeeld om ambassadeurs te vinden en op te leiden die in de wijk mensen kunnen mobiliseren en activiteiten organiseren. Een mooi voorbeeld is de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken, waar bewoners zijn geworven en nu een betaalde functie hebben in de uitvoering van de wijkaanpak.’

Bron: zorgenwelzijn.nl. Redacteur Carolien Stam.

Zondag 3 november bewonersbijeenkomst over duurzaamheid

Zondag 3 november bewonersbijeenkomst over duurzaamheid

De middag start om 14:00 uur in Pier 80. Vanaf Pier 80 kun je een duurzaam project in de wijk bezoeken. Ken jij bijvoorbeeld de klimaathuiskamer, het zonnedak of het zelfregiehuis al? Kies één van de plekken en hoor meer over wat er allemaal gebeurt. Om 15:30 uur komen we terug bij Pier 80 voor inloop en de energiemarkt.

Training ABCD Community building

Training ABCD Community building

Community Building betekent letterlijk: het bouwen van een gemeenschap. De methode richt zich op het van binnenuit, vanuit bewoners zelf werken aan een leefbare buurt. Cormac Russell, een expert in ABCD Community Building, gaf op uitnodiging voor de tweede keer een training in Bospolder Tussendijken.

Milieucoach worden?

Milieucoach worden?

Het Rotterdams Milieucentrum gaat van start met de cursus Milieucoach in Bospolder Tussendijken i.s.m. het Zelfregiehuis. Het is een cursus van 4 avonden in het Zelfregiehuis. Aanvang 19.30 uur. Data zijn: 13 en 27 november – 4 en 11 december op de woensdagavonden. Bewoners worden opgeleid tot milieucoach. Milieucoaches kunnen voorlichting geven over duurzaam/energiebesparing in huis.

Ongedwongen BoTu-borrel prima bezocht

Ongedwongen BoTu-borrel prima bezocht

De laatste BoTu-borrel van dit jaar werd door ruim vijftig betrokken bezoekers bezocht. Zij waren getuige van een reeks krachtige pitches in Jong Delfshaven aan de Rosener Manzstraat. Onder andere stelden zich voor: Rise up BoTu, Energietransitie huurdersraad West, Social Impact by Design, Power klas, BoTu redactieteam, Bureau Frontlijn en de BoTu Verhalencafe’s.

Zeven teams gaan plannen uitwerken voor een veerkrachtig BoTu

Zeven teams gaan plannen uitwerken voor een veerkrachtig BoTu

Op woensdag 16 oktober deelden de zeven teams die door zijn naar fase 2 van Social Impact by Design hun plannen voor Bospolder Tussendijken (BoTu) met elkaar. Daarna kreeg elk team te horen vanuit verschillende omringende betrokken partijen waarom hun plannen zo kansrijk zijn voor BoTu.

Tv-progamma Green Make Over in BoTu

Tv-progamma Green Make Over in BoTu

 Afgelopen weekend kreeg de wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu) bezoek van het SBS6-programma Green Make Over. Hun uitdaging is om het huurhuis van een buurtbewoner milieuvriendelijker te maken. Wethouder Arno Bonte gafhet startschot.

Overweldigend aanbod aan plannen voor BoTu ingediend

Overweldigend aanbod aan plannen voor BoTu ingediend

Er zijn naar aanleiding van de open oproep van Social Impact by Design vijftig ideeën voor een veerkrachtiger Bospolder en Tussendijken (BoTu) binnengekomen. Naast het feit dat het aantal indrukwekkend is, blijken ook de thema’s waar de ideeën onder passen zeer gevarieerd: werk, jeugd, versterken van bewoners, energie en buitenruimte, ouderen, armoede en schulden, wonen en zorg

Oproep. Schrijver en fotograaf/videomaker gezocht!

Oproep. Schrijver en fotograaf/videomaker gezocht!

Woon jij in Bospolder/Tussendijken (BoTu) of net daarbuiten? Vind je het leuk om als schrijvende reporter de wijk in te gaan om nieuws op halen, een verslagje van bijeenkomsten te maken of leuke ‘stories’ over BoTu’ers te schrijven? Ben je daarnaast flexibel inzetbaar, circa 3 keer per maand? Dan willen we jou graag kleine opdrachten geven en een leuke samenwerking aangaan.

Interesse in nieuwe samenwerkingsvormen in Bospolder Tussendijken

Interesse in nieuwe samenwerkingsvormen in Bospolder Tussendijken

Bekijk hier de film: TERUGBLIK VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VEERKRACHTIG BOTU 2028 GOBOTU.NL 17 MEI 2019 Meer dan 70 partijen interesse in nieuwe samenwerkingsvormen in Rotterdamse wijken Bospolder Tussendijken (BoTu) Grote opkomst en veel interesse op vrijdag 17 mei jl....

Open Oproep voor deelname aan Social Impact by Design in BoTu

Open Oproep voor deelname aan Social Impact by Design in BoTu

Deze oproep is gericht aan creatieve ondernemers, bedrijven en burgers die kansen zien om van Bospolder en Tussendijken  de eerste veerkrachtige wijken van Rotterdam te maken.We zijn op zoek naar partijen die bereid zijn om mee te investeren in het verder ontwikkelen van BoTu. Uw idee of bijdrage kan groot of klein zijn.