Energie in en met de wijk

In BoTu werken we aan de overgang naar duurzame energie: de energietransitie. We willen dat de energietransitie zo veel mogelijk oplevert voor de wijk. We besparen energie, maar werken ook aan meer kans op werk en opleiding voor bewoners, groenere straten en een sterke gemeenschap. 

Om te zorgen dat dat lukt, werken we samen. Wie zijn die wij? Dat is iedereen die betrokken is bij Bospolder-Tussendijken: bewoners, initiatieven en ondernemers, de gemeente, de woningcorporatie Havensteder en het energiebedrijf Eneco. We gaan het samen uitproberen en samen leren. 

Daarom ondertekenden we in 2021 de Samenwerkingsovereenkomst. Hierin hebben we afspraken gemaakt over waarom we samenwerken, hoe we dat doen en aan welke projecten we werken.

Projecten

Een van de projecten die onlangs zijn ontstaan is het Energie(k) Festival dat we met zijn allen vanuit de wijk organiseren, een festival waar duurzaamheid centraal staat. Van een gezellige afvalrace, tot inhoudelijke discussies over een duurzame toekomst en van divers koken tot samen feest vieren. Het vindt plaats van dinsdag 10 t/m donderdag 12 oktober. Meer informatie volgt binnenkort. 

Werkgroep Energiewijk

Elke maand komt de werkgroep Energiewijk bij elkaar om de voortgang van de projecten en de samenwerkingen in de wijk te bespreken en te organiseren. In deze werkgroep zit een afvaardiging van de gemeente Rotterdam (programma Aardgasvrij en programma Veerkrachtig BoTu), Havensteder, Eneco en van de wijk. We gaan elke keer langs een buurthuis in de wijk om signalen vanuit bewoners op te pakken en mee aan de slag te gaan. Wil je graag iets delen en een keer aansluiten bij deze werkgroep? Alle geluiden zijn belangrijk en nemen we serieus. Neem dan contact op met Jonah Zelisssen via jj.zelissen@rotterdam.nl

Energiewijk XL

Drie keer per jaar komen we met heel het netwerk bij elkaar om de samenwerking, de voortgang en de kansen op het gebied van energie en duurzaamheid te bespreken. Dit doen we tijdens de Energiewijk XL. Wil je hier ook bij zijn? Ben je ondernemer of bewoner, je bent van harte welkom! Op deze avonden komen er meestal zo’n 25 – 35 deelnemers, ze zijn inhoudelijk, laagdrempelig en geven vooral energie. Stuur een mailtje naar Jonah Zelisssen via jj.zelissen@rotterdam.nl en dan zorgt hij dat je voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging ontvangt.

Doe ook mee!

Heb jij hier ook ideeën over? Doe je al iets met duurzaamheid? Of wil je graag bijdragen? Iedereen uit Bospolder-Tussendijken is welkom om mee te doen.

Lees wat andere zeggen:

Bewoners profiteren


‘Voor mij is belangrijk dat de energietransitie in kwetsbare wijken goed en zorgvuldig uitgevoerd gaat worden, dat de kwetsbare wijken hiervan kunnen profiteren als in banen voor de bewoners maar ook dat ze de kosten en de verdienmodel etc. terug kunnen zien. En een andere belangrijke punt is dat de juiste duurzaamheid plaatsvindt bij de wijken en evt. buurthuizen waar de bewoners komen.’

Metehan Ozdemir
Bewoner Bospolder & Stichting RMC

Zonder de stress van schulden


‘Omdat we in Botu met z’n allen moeten samenwerken en creatieve manieren vinden om (problematische ) schulden te voorkomen. De urgentie is groot en wordt steeds groter vanwege sociale gevolgen van Corona als werkloosheid. Het voorkomen van (problematische) schulden is van belang om onze bewoners volwaardig mee te kunnen laten doen. Onder meer met de energietransitie. Om onze kinderen zonder de stress die schulden met zich meebrengen, te laten opgroeien en zich te kunnen ontwikkelen. Dat draagt bij aan de kansengelijkheid die we met z’n allen nastreven.’

Ineke Palm
Coordinator armoedeplatform Delfshaven, gebiedscommissie Delfshaven

Bel me!
‘Ik steun dit project uiteraard vanuit mijn rol bij Eneco als communicatieverantwoordelijke voor warmte. Je mag mij altijd bellen als ik hierin binnen het project ergens iets in kan betekenen. Ik denk graag mee hoe we deze transitie nog meer van de wijk kunnen maken. Ik heb een hart voor én ervaring in wijktheater. Het is een prachtige manier om mensen te bereiken en mee te nemen. Ook daar mag je me altijd voor bellen.  Ik wens ons heel veel succes met deze mooie opgave’
Placeholder Image
Saskia Floor, ik teken als Eneco en als bewoner van Rotterdam

Menskracht

‘Vanuit het HUIS VAN DE TOEKOMST is het essentieel dat de BoTu-ers, die behalve hier ook geworteld zijn in Bulgarije, Kaapverdië, Marokko, Turkije, Suriname, Curacao, Aruba of in Roma-netwerk, eigenaar worden van het gesprek over de energietransitie en dus hun inbreng hebben in de samenwerkingsovereenkomst.’
Placeholder Image
Klaas Burger, HUIS VAN DE TOEKOMST: BoTu op menskracht
Van iedereen
‘Ik heb zin om samen te gaan werken met elkaar om zo niet alleen de wijk aardgasvrij te maken, maar de wijk ook vooruit te helpen. Dit door de energietransitie van iedereen te maken. Het belang van bewoners zal hierbij altijd voorop staan. Dichtbij staan en met elkaar in gesprek blijven zijn hierin belangrijke speerpunten.’
Placeholder Image
Sifra, communicatieadviseur Eneco
Voelsprieten
Mijn voelsprieten staan uit om kansen te pakken die de energietransitie kan bieden voor mensen. Mét mensen. Uit de wijk en van organisaties. Samen!
Placeholder Image
Anne-Marie Verheijen, Programmamanager Bospolder-Tussendijken Aardgasvrij, gemeente Rotterdam
Sociaal incasseren
‘We willen meewerken om samen in BoTu vorm te geven aan sociaal incasseren’
Placeholder Image
Aldo Baljet en Dennis Lohuis, Perspectiefff Delfshaven
Aan de slag
‘Voor Bospolder-Tussendijken wil ik bereiken dat meer mensen via de energietransitie aan de slag kunnen gaan. Iets betekenen voor hun wijk en voor zichzelf. Iedere stap hoe klein dan ook is er één en alle ‘eentjes’ hebben we hard nodig. Samen maken we BoTu beter.’
Placeholder Image
Heather Smittle
Nieuwe banen
‘Ik wil graag samenwerken met alle initiatieven in BoTu om helder te krijgen welke nieuwe banen er ontstaan binnen de energietransitie en de vrouwen, waar Taalbedrijf voor en mee werkt optimaal helpen profiteren van deze kansen.’
Placeholder Image
Marieke Grund, vertegenwoordiger van Stichting PAUW en projectontwikkelaar van Taalbedrijf
Actief in het groen
‘Stichting Dakpark Rotterdam is graag onderdeel van een netwerk waarin ieder vanuit eigen energie werkt aan een duurzaam Bospolder Tussendijken (e.o.). Op het Dakpark krijgen we energie van het met elkaar actief zijn in het groen. We organiseren hiervoor zelf activiteiten en ondersteunen mensen die zelf een idee hebben of een activiteit willen organiseren. We hopen dat we elkaar vinden in nieuwe energie!’
Placeholder Image
Loes van der Linden, Dakpark Rotterdam
Gelijkwaardigheid
‘Wij werken aan een inclusieve, lokale energietransitie. Goed voor de wereld, goed voor de wijk, gewoon met een betaalde baan. Belangrijk vinden we inclusiviteit en gelijkwaardigheid, de energietransitie als kans voor een duurzame toekomst.’
Placeholder Image
Josee van Linschoten, oprichter WijkEnergieWerkt
Lessen delen
‘Ik denk en leer graag mee over hoe te komen tot een inclusieve energietransitie die ten goede komt aan BoTu en haar bewoners. Ik deel met plezier de inspiratie en lessen uit andere (internationale) wijken met dezelfde uitdagingen, waar collega’s en ik onderzoek doen, evenals mijn netwerk bij (rijks)overheden. Ik leer graag alle bijzondere initiatieven in deze wijk kennen, om mee te denken over uitdagingen en oplossingen die zij al doende tegenkomen, in het bijzonder in hun interactie met overheden.’
Placeholder Image
Irene Bronsvoort, (actie-)onderzoeker
Iedereen meedoen
‘Omdat onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ is. En in een duurzame wereld moet iedereen kunnen meedoen.’
Placeholder Image
Kevin Priem, partnership manager Eneco
Kansen pakken!
‘Samen met mensen uit de wijk en partijen die de SOK ondertekenen de sociaal-maatschappelijke koppelkansen zoals opleiding en werk, taalvaardigheid en minder armoede, concreet gaan maken en … die kansen gaan pakken!’
Placeholder Image
John Regina van de Vijver, projectleider Werk & activering Veerkrachtig BoTu 2028
Dichtbij
‘Wij zijn allemaal bewoners. Bij Havensteder bieden we bewoners een thuis. We zijn er voor de bewoners en de buurt. Daarom vinden we het belangrijk om met onze bewoners en partners in de wijken samen te werken. De actieve bewoners en netwerken in Bospolder-Tussendijken bieden ons de mogelijkheid om die samenwerking goed vorm te geven. Zo zijn en blijven we dichtbij. Want een thuis is meer dan een huis.’
Placeholder Image
Hedy van den Berk, Havensteder
Vooral mét wijkbewoners
‘Geloven in BoTu is een nog jonge organisatie die zich inzet voor maar vooral mét wijkbewoners. We werken – onder andere met onze weggeefwinkel Yess – aan armoedebestrijding. Ook zijn er activiteiten voor kinderen, ouderen en (kwetsbare) gezinnen waarin we werken aan veerkracht en duurzame veranderingen.’
Placeholder Image
Nico van Splunter, Geloven in BoTu

Geen achterblijvers

‘Hoe zorg je ervoor dat gemeenten niet in het gedrang komen met hun democratische principes en er niet een bepaalde ‘participatie-elite’ ontstaat. Je ziet nu vaak in gemeenten dezelfde groepen mensen met ideeën voor energie-initiatieven komen. Gechargeerd: de witte hoogopgeleide man met technische kennis. Voor veel Nederlanders is de energietransitie en het aardgasvrij wonen nog een ver-van-hun-bed-show. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2020 over aardgasvrij wonen blijkt dat ruim de helft van de respondenten het beleid nog niet steunt. Zorgelijk, naar mijn mening. Als professional in de energietransitie wil ik graag kijken hoe we ook deze achterblijvers kunnen meenemen en alle bijbehorende vraagstukken, armoede, werk en gezondheid. We moeten het echt samen doen. SOK BoTu is hiervan een prachtig voorbeeld!’
Placeholder Image
Jeroen Boon, Projectleider communicatie en participatie kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken
“Fair trade” in de wijk
‘Diverse, effectiever en verschillende verdiepingen niveaus mechanismes van participatie creëren. De taalbeheersing wordt gezien als een basiselement in het ontwerp van deze mechanismes. Attent blijven op consequenties van gentrificatie en hoe dit proces kan dit betekent dat zo veel mogelijk bewoners uit de buurt moeten vertrekken. Stoppen met vrijwilligerswerk voor bewoners met kwetsbare financiële situatie en betaald werk alleen voor professionals creëren. “Fair trade” waarden respecteren bij alle gebieden ook in de samenwerking met ondernemers.’
Placeholder Image
Carolina Castro, Stichting de Veerkrachtige Gemeenschap