Open Oproep BoTu 2028

Open oproep BOTU 2028

Open Oproep BoTu 2028: mooie plannen gezocht!

BoTu bruist van het initiatief! Bewoners, initiatieven, organisaties en ondernemers werken samen om de wijk nog krachtiger te maken. En dat heeft de afgelopen jaren al ontzettend mooie projecten en initiatieven opgeleverd! Nu zijn we op zoek naar nieuwe initiatieven die bijdragen aan een Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken. Daarom doen we deze Open Oproep!

Heb jij een goed idee voor een project op een van de volgende thema’s? Maak dan een plan en dien dit in!

Themas BOTU

Doelen Open Oproep BoTu

We zijn op zoek naar projecten die bijdrage aan de ontwikkeling van BoTu. Hieronder vind je meer informatie over de thema’s waar we aan werken en de doelen die we per thema nastreven. Projectplannen moeten aan ten minste één van deze doelen voldoen, maar kijk vooral of je doelen van verschillende thema’s kan combineren!

Activering & Werk

In Bospolder- Tussendijken (BoTu) heeft een aanzienlijk groep bewoners een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heeft diverse oorzaken zoals de beheersing van de Nederlandse taal, een gebrek aan motivatie en het ontbreken van de betekenis van arbeid voor de persoonlijke ontwikkeling.

We zijn er echter van overtuigd dat er een schat aan talenten, kennis en vaardigheden in onze wijk aanwezig is. Dit talent moet worden herkend en worden uitgenodigd om mee te doen, passend bij hun potentieel en motivatie. Zo kan iedereen een betekenisvolle bijdrage leveren aan wijkinitiatieven, (sociale) ondernemingen en bedrijven in BoTu, Rotterdam of daarbuiten.

Daarom zijn we voor Activering & Werk voornamelijk op zoek naar projecten die bijdrage aan:

 • Het verbeteren van de taalvaardigheid van bewoners door middel van innovatieve taaltrajecten die zich richten op de praktijk op de werkvloer.
 • Het opbouwen en versterken van relaties met werkgevers met als doel om een goede match te kunnen maken tussen de stijl en behoeften van de werkgever en de talenten en wensen van de bewoner.
 • Het vergroten van de mogelijkheden om werkervaring op te doen op het niveau tussen vrijwilligerswerk en fulltime betaald werk om duurzame succeservaringen te creëren die het zelfvertrouwen van werkzoekende kunnen versterken.

Voor projecten met betrekking tot coaching moet de focus liggen op het opbouwen van een relatie en vertrouwensband, waarbij de talenten, motivatie en ontwikkeling van de bewoner centraal staat.

Armoede & Schulden

In Bospolder-Tussendijken hebben veel bewoners moeite om iedere maand rond te komen. Ook lopen behoorlijk wat bewoners met schulden waar ze vaak niet op tijd hulp voor durven te vragen. Zonder hulp lukt het bewoners vaak niet om hun situatie te verbeteren. Daarom zoeken we naar initiatieven die bewoners helpen om terug te komen in de maatschappij zonder armoede of schulden

We zijn voor Armoede & Schulden vooral op zoek naar projecten die bijdrage aan:

 • Het doorbreken van taboes rondom armoede en schulden;
 • Het vroegtijdig signaleren van financiële problemen en aanpakken van beginnende schulden;
 • Het begeleiden van jongeren in armoede die tussen wal en schip vallen;
 • Het begeleiden van ouderen bij financiële vragen en drempels, zoals bij (digitale) aanvragen van toeslagen of Rotterdampas.
Buitenruimte

Bospolder-Tussendijken is een drukke en dichtbevolkte wijk. Hierdoor is een prettige en veilige buitenruimte des te belangrijker. Helaas is de wijk nu nog erg stenig, ervaren bewoners veel overlast door zwerfafval en gebeuren er regelmatig verkeersongelukken. Maar we zien ook veel initiatiefrijke bewoners die elk op hun eigen manier proberen bij te dragen aan een schone, mooie en veilige wijk. Om deze ontwikkeling te versterken, zoeken we nu naar projecten die samen met bewoners en organisaties in de wijk werken aan een mooi, schoon en veilig Bospolder-Tussendijken.

We zijn voor Buitenruimte vooral op zoek naar projecten die bijdragen aan de volgende doelen:

 • De pleinen en straten worden een groene en natuurlijke verbinding, biodiverser, klimaatadaptiever en ze worden duurzaam onderhouden.
 • We creëren veilige en aantrekkelijke ontmoetingsplekken in de buitenruimte in iedere buurt met sociale programma’s waar bewoners van alle culturen en leeftijden kunnen verblijven en kinderen veilig kunnen spelen.
 • We stimuleren afvalscheiding en circulariteit, en we verminderen (de overlast van) zwerfafval en naastplaatsingen bij de containers
 • Bewoners kunnen steeds veiliger wandelen en fietsen in de wijk, gevaarlijke verkeerssituaties worden zo veel mogelijk voorkomen of verholpen en duurzaam vervoer wordt gestimuleerd
Energie

We staan voor een enorme uitdaging: om de opwarming van de aarde te beperken, moeten we naar een duurzamer en energiezuiniger leven. In Bospolder-Tussendijken werken we samen aan deze energietransitie. Dit doen we met bewoners, energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties, gemeente, Eneco en Havensteder. De samenwerkingsovereenkomst (SOK) Energietransitie, die in januari 2021 tot stand is gekomen, vormt hiervoor de basis. Recent hebben we middels een enquête en bijeenkomst het netwerk gevraagd waar de nadruk in 2022 op moet komen te liggen. Hier zijn drie overkoepelende thema’s uit gekomen:

1. De wijk als gemeenschap – sociale kant

De energietransitie kan niet enkel bestaan uit een technische ingreep. We moeten de kansen benutten die deze transitie oplevert voor het versterken van de bewoners en de gemeenschap. Bijvoorbeeld door de inzet van het sociaal team, dat bij bewoners achter de voordeur komt, hulpvragen in kaart brengt en deze probeert op te lossen. Of door het versterken van het sociale netwerk in een straat of complex waar het warmtenet wordt aangelegd.

2. De wijk als woonomgeving – fysieke kant

We staan voor een enorme klimaatopgave: onze levens moeten duurzamer en energiezuiniger. Er gaat daarom flink wat veranderen in de wijk. Zoals zonnepanelen op daken, een warmtenet onder de grond, warmtepompen op balkons, duurzamer (deel)vervoer en koken op inductie. Hoe worden bewoners goed geïnformeerd over wat er in hun wijk gebeurt? En wat kunnen bewoners zelf al doen om hun huis en leven duurzamer te maken? En hoe benutten we de aanleg van het warmtenet om de straten fijner en groener te maken?

3. De wijk als markt/economie – economische kant

De gasprijzen stijgen tot ongekende hoogte. Dit raakt bewoners met een kleine portemonnee onevenredig hard. Hoe zorgen we dat energie voor onze bewoners betaalbaar blijft? Veerkracht in de energietransitie betekent dat mensen zelf invloed hebben op hun energiekosten door lokaal eigenaarschap, energiebesparing en hulp als energiearmoede leidt tot problemen en schulden. Daarnaast willen we dat onze bewoners ook profiteren van de economische kansen die de energietransitie biedt, bijvoorbeeld via werkplekken in de energietransitie.

We zijn voor Energie vooral op zoek naar projecten die bijdrage aan de volgende doelen:

 • Bewoners zijn beter op de hoogte over wat de energietransitie inhoudt, wat het voor hen betekent en wat ze zelf kunnen doen. Hiervoor is begrijpelijke, eenduidige communicatie erg belangrijk.
 • De gevolgen van de stijgende gasprijzen voor bewoners worden zo veel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door bewoners goed te informeren, te helpen verduurzamen of op tijd schuldhulpverlening aan te bieden.
 • De kansen voor het verbeteren van de buitenruimte worden benut. De aanleg van het warmtenet levert zo een impuls op voor het vergroenen en klimaatadaptief maken van de straten en pleinen.
Jeugd & Opvoeden

In BoTu groeien veel kinderen op in moeilijke omstandigheden en kunnen hun talenten niet goed of volledig ontwikkelen. Ondersteuning van zowel ouders als jongeren is daarom erg belangrijk. Tegelijkertijd is er ontzettend veel talent in de wijk. Jongeren hebben een stem maar worden nog niet altijd goed gehoord. We zoeken naar vernieuwende of innovatieve projecten.

We zijn voor Jeugd en Opvoeden vooral op zoek naar projecten die bijdrage aan:

 • Jeugdigen op het vo en mbo en leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma
 • Meiden hebben een betere sociaal-emotionele weerbaarheid
 • Jeugdigen zijn weerbaar tegen de risico’s van de straatcultuur zoals messengeweld en drugshandel
 • Ouders zijn in staat hun kinderen te ondersteunen bij het opgroeien
 • Jeugdigen (18+) zijn in staat om te voorzien financieel onafhankelijk, zelfredzaam en blijven uit de schulden

Speciale aandacht wordt gevraagd voor projecten die zich richten op meiden, jongeren van 14+ of waarbij positieve rolmodellen ingezet worden.

Zorg & Ouderen

In BoTu leven veel oudere bewoners. We willen dat zij zo lang mogelijk vitaal en veilig thuis kunnen wonen. Dit is nu vaak nog niet het geval. Veel ouderen zijn eenzaam of leven in isolement. Hun gezondheid is kwetsbaar en ze weten niet altijd zelfstandig de weg naar hulp, informatie of activiteiten te vinden. Daarom zoeken we naar projecten die samen met de bewoners en organisaties in de wijk werken aan het veerkrachtiger maken van onze ouderen.

We zijn voor Zorg en Ouderen vooral op zoek naar projecten die bijdrage aan:

 • Het doorbreken van eenzaamheid en isolement onder ouderen
 • Het vergroten van veiligheid in en om het huis zodat ouderen langer thuis kunnen wonen
 • Het verbeteren van de gezondheid van ouderen
 • Het vergroten van digitale vaardigheden van ouderen
 • Het ontzorgen van mantelzorgers

Elk project moet daarnaast aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Deze vind je hier terug.

Hoe wordt mijn projectplan beoordeeld?

De beoordelingscommissie beoordeelt alle ingediende plannen. Dit is een groep onafhankelijke bewoners en betrokkenen uit BoTu. Een keer per maand komt deze groep samen om de ingediende plannen te bespreken en te beoordelen.

In juni en september is er al een datum bekend voor de bijeenkomst van de beoordelingscommissie:

 • Dinsdag 20 september. Hier worden projectplannen behandeld die uiterlijk 30 augustus zijn ingediend.

Je kan je plan dus gedurende het jaar indienen totdat het beschikbare budget op is.

Hoe dien ik een projectplan in?
Heb jij een goed project of initiatief dat bijdraagt aan onze doelen? Dien dit dan in! Gebruik hiervoor het format voor het projectplan. Dien dit projectplan samen met een begroting en eventuele bijlages in via samenmakenwebotu@rotterdam.nl. Voor de begroting kan je dit format gebruiken, maar dat hoeft niet.

Beschikbaar budget

Per thema is er 50.000 euro beschikbaar voor projecten in 2022. Zowel grote als kleine initiatieven zijn welkom. Op dit moment zijn er al meerdere plannen goedgekeurd. We hebben nog de volgende budgetten beschikbaar:

Thema Beschikbaar budget
Armoede en Schulden € 39.180
Werk en Activering € 435
Jeugd en Opvoeden € 2.815
Zorg en Ouderen € 26.354
Energie € 39.600
Buitenruimte € 12.170
Totaal

€ 120.494

 

Goedgekeurde plannen

De beoordelingscommissie heeft al aan 22 projecten budget toegekend, namelijk:

 • Team Toekomst
 • Papa’s Praat
 • Het Naaiatelier
 • Geld & Gezond eten voor jongeren
 • Girls love Urban Sports
 • Bodega Radio
 • Gijsing Leeft
 • Ouderen, onze zorg (Buurtsteunpunt)
 • Een gezond Hart voor BoTu
 • Taalverrijking en werkervaring opdoen in het vergroenen van de wijk
 • Zomerfeest Middenkoushof: Zomerhof!
 • Schone tegels, schone stoep
 • BoTu Stratenmakers
 • Speel- en verblijfsplekken in de Bruijnstraat
 • Van Overleven naar Leven
 • Voortgezet, Opgelet
 • Train de trainer, op pad met taal
 • Steunpunt
 • Seniorenmaatjes
 • Kookcollectief
 • BoTu Servertje: digitale infrastructuur op buurtschaal
 • Voeding en Moving

Houd onze site en de socials in de gaten voor meer informatie over deze projecten!

Vragen?

Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact met ons op via samenmakenwebotu@rotterdam.

We kijken uit naar de projectplannen!