Veerkrachtig BoTu 2028

In 2019 is het programma Veerkrachtig BoTu 2028 van start gegaan. Dit is een programma waarin gemeente Rotterdam, bewoners, wijkorganisaties en partners samenwerken met als doel dat Bospolder-Tussendijken in 10 jaar tijd de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam wordt.

Veerkracht is het vermogen om te herstellen van crisis, stress of tegenslagen. Veerkracht binnen samenlevingen, wijken en gemeenschappen wordt vaak sociale veerkracht genoemd. Hierbij gaat het om de mate waarin mensen elkaar helpen en samenwerken om met tegenslagen om te gaan. 

In BoTu proberen we deze sociale veerkracht te vergroten door te investeren in lokale gemeenschappen en de onderlinge netwerken in de wijk. Als bewoners en wijkorganisaties elkaar kennen en weten te vinden, kan er bij problemen of goede ideeën snel de juiste hulp worden gevonden. We werken hierbij vanuit het gedachtegoed van Asset Based Community Development (ABCD). In dit gedachtegoed staan er een aantal principes centraal:

In BoTu proberen we de talenten en krachten uit de wijk zo veel mogelijk te benutten: wat de wijk zelf kan doen, doet de wijk zelf. Zo werken we met projectleiders uit de wijk en wordt de communicatie, zoals de socials en de buurtkrant, gemaakt door bewoners. Ook hebben we bewoners uit de wijk opgeleid tot presentator om wijkbijeenkomsten te presenteren en modereren.  

Verder maken we zo veel mogelijk ruimte voor initiatieven vanuit de wijk. De wijk weet namelijk zelf maar al te goed wat er nodig is en hoe we dit kunnen bereiken. Hiervoor organiseren we de Open Oproep . Bewoners, organisaties en ondernemers worden uitgenodigd om met goede ideeën voor de wijk te komen. De projectvoorstellen worden vervolgens beoordeeld door de BoTu Raad. Dit is een groep van bewoners en betrokkenen uit de wijk. Zij beslissen samen hoe het geld in de wijk wordt besteed.

Duurzame wijkontwikkeling ontstaat door langdurig te investeren in de gemeenschappen, netwerken, krachten en talenten in de wijk. Dit investeren doe je samen: met bewoners, ondernemers, organisaties en instituties. In Bospolder-Tussendijken zijn we nu een aantal jaar bezig. We zien dat de gemeenschappen groeien en het netwerk zich uitbreidt. De komende jaren bouwen we samen verder aan deze mooie wijk. Samen maken we BoTu!

Wil je meer weten over Bospolder-Tussendijken?

Volg dan vooral onze socials en meldt je aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er speelt in BoTu!