Buurtsteunpunt

Wij zijn het Buurtsteunpunt in de Spanjaardstraat. We zijn onderdeel van het Leger des Heils. Als Buurtsteunpunt zijn we er voor en met de wijk. Wel werken we onder andere met vrijwilligers die een moeilijke situatie in hun leven hebben gehad.

De kracht die we hebben in het begeleiden van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt willen we ook inzetten voor de wijk. Met dit project willen we in elk geval 5 mensen tegelijk de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen met klussen en groenprojecten in de wijk. Het is fijn als de wijk er leefbaar uitziet en daar willen we met een groep vrijwilligers één keer in de week aan bijdragen. Ook willen we deze mensen ondersteunen als het nodig is in het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal.

Dit project past erg bij BoTu omdat het een bijdrage levert aan de vergroening en schoonheid van de wijk en mensen helpt om mee te doen in de samenleving. Op de foto is de start van de vergroening voor onze deur.

Het werken aan saamhorigheid en het aanboren van de krachten in de wijk vinden wij als Buurtsteunpunt belangrijk. Ideeën vanuit de wijk zijn op dit punt meer dan welkom.