Project zorg en ouderen

Wij zijn een plek in de wijk waar iedereen welkom is. We een aanloopplaats voor mensen in de buurt om een kop koffie te drinken, met hun vragen of ingewikkelde brieven te komen, een spelletje te doen, het leven te delen en samen rond 12.00 uur te eten.

Met dit project willen we extra investeren om een plek te zijn voor ouderen in de wijk. We zullen ouderen vragen om mee te doen met “Mijn verhaal”, een groep waar de persoonlijke verhalen van ouderen centraal staan. Deze verhalen worden met elkaar gedeeld. En het wordt in een boekje met foto’s neergelegd en zo ook weer gedeeld. Mocht u iemand die daaraan mee zou willen doen kunt u contact met ons opnemen. Vanuit dit project willen we verder investeren in een eigen middag voor ouderen.

Waarom is dit initiatief belangrijk voor BoTu?

Dit project past bij BoTu omdat het gericht is op zorg en aandacht voor elkaar. Je thuis voelen in je wijk ook als je ouder wordt en niet meer actief deelneemt.