Buurtmakers West is een team in Veerkrachtig BoTu 2028. Het programma met de ambitie Bospolder en Tussendijken in tien jaar naar het stedelijk sociaal gemiddelde te helpen, op basis van de kracht van de wijk. We bestaan uit in de buurt wonende (landschaps)ontwerpers en sleutelfiguren. In pilots in ‘20 en ‘21 ontwikkelden we onze aanpak om de energie van de wijk te benutten voor verbetering van het leefklimaat. De pilotfase is voorbij, we pakken door.

Wat gaan jullie doen?

We starten niet bij nul: in 2020/2021 zijn we langs de deuren gegaan en hebben (vergroenings)acties georganiseerd. Bewoners van De Bruijnstraat en Kobellstraat gaven daarbij aan de ruimte voor de kerk en het speeltuintje leuker en groener te willen maken. Het is er nu kaal, stenig, vies, heet, en het wordt weinig gebruikt. Maar wat kan en mag? Wat komt er bij kijken? Momenteel verkennen wij, samen met bewoners, direct betrokkenen en experts van instanties als Rotterdams Weerwoord de mogelijkheden om dit stuk buitenruimte aan te pakken.

Wij streven ernaar om het leefklimaat te verbeteren en klimaatadaptieve maatregelen door te voeren. Om te zorgen dat er ook gewoon al wat gebeurd combineren we onderzoek met actie: we leggen geveltuinen en boomspiegels aan, omdat we dit als bewoner gewoon mogen doen. Tijdens feestjes en 1-op-1 gesprekken brengen we tegelijkertijd de wensen en behoeften in kaart voor wat er nog meer zou kunnen. Ook verkennen we de (klimaatadaptieve) mogelijkheden en eventuele voorwaarden van de gemeente en andere betrokken instanties. Deze mogelijkheden, wensen en behoeften vertalen we naar eerste concrete plannen waarvoor we fondsen kunnen werven, partners kunnen zoeken en toestemming kunnen gaan vragen. Zodat we naast kleine acties ook echt een grotere, blijvende ingreep kunnen doen en de openbare ruimte van de Brijnstraat / Kobellstraat blijvend kunnen verbeteren.

Waarom vind je jouw initiatief belangrijk voor BoTu?

Wij willen de buitenruimte van BoTu groener, mooier, veiliger en prettiger maken, zodat je hier fijn, gezellig en gezond kunt leven. Elkaar kunt ontmoeten, fijn kunt spelen. Als je als bewoner dingen in de buitenruimte wilt aanpakken, moet je best een lange adem hebben, volhardend zijn en de weg weten naar allerlei instanties en in allerlei regels. Niet iedereen kan of wil dat, helemaal zelf. Daarom helpen wij met:

  • Samenwerken: we betrekken bewoners voor alles wat bottom-up kan, en instanties voor wat niet zelf mag of kan.
  • Zwaan-kleef-aanpak tegen klimaatongelijkheid: het makkelijker maken voor bewoners om hun steentje bij te dragen. We slechten praktische barrières, geven vertrouwen en helpen waar nodig. We bouwen aan routine en regelmaat, zodat we op termijn niet nodig zijn. Acties leveren meer groen en meer contact, gezelligheid, bewustzijn en eigenaarschap op.
  • Stadsacupunctuur; kleine ingrepen vormen groene routes en verblijfruimte. Groen is nu op fietsafstand van de voordeur.

Wat voor initiatieven zou je graag nog meer willen zien?

Een echte wijkwerk-cooperatie: wij komen heel veel mensen tegen die zich graag structureler in zouden willen zetten, en we zien ook volop kansen voor werk. Maar voor kleine initiatieven als dat van ons is het lastig om mensen echt een baan te kunnen bieden. Hoe fijn zou het zijn als we daar een ‘tussenpersoon’ voor hebben? Dan kunnen we niet alleen de buitenruimte samen aanpakken, maar ook nog meer sociale impact maken omdat er meer werk uit voort komt!