De straatvraag:

Zwerfie Rotterdam

Zwerfie Rotterdam organiseert cleanups aan de waterkant, geeft gastlessen op scholen en lobbyt bij overheden en bedrijven om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. We hebben ruim 150 vrijwilligers.

Wat ga je doen in Bospolder-Tussendijken?

In straten met veel zwerfafval brengen we prikkelende leuzen aan, die bewoners aansporen om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Dat doen we door onder hoge druk met mallen de stoep schoon te spuiten. De teksten genereren we onder wijkbewoners en selecteren we met een bewonerspeiling. We geven daarnaast lessen op scholen in de wijk, waarna leerlingen helpen met het zetten van de graffiti. Om te meten wat het effect is van de interventies, doen we doorlopend zwerfafvalonderzoek.

Waarom vind je jouw initiatief belangrijk voor de wijk?

In Bospolder-Tussendijken ligt relatief veel zwerfafval. Dat oogt niet fijn, zorgt voor een sociaal onveilig gevoel en de onafbreekbare verpakkingen komen gedeeltelijk terecht in ons mariene ecosysteem, doordat zwerfafval door de wind en via riooloverstorten in het water terechtkomt. Plasticsoep begint op je stoep en dat geldt óók voor de oplossing!

Wat voor initiatieven zou je graag nog meer willen zien?

De wijk kent veel armoede. Het zou geweldig zijn als we daarin verandering kunnen brengen. Zodra mensen zich geen zorgen meer hoeven maken over eten op de plank en of ze hun rekeningen kunnen betalen, ontstaat meer ruimte in het hoofd voor andere belangrijke zaken in het leven, zoals zorg voor je leefomgeving en de toekomst van onze planeet.