De straatvraag:

Selim en Omur

Selim (22, 4e jaars student social work) en huisgenoot Omur (22, 3e jaars student social work) doen de boodschappen voor een buurvrouw via @delfshavenhelpt. Selim moest wel even in de rij staan maar het viel wel mee. Momenteel is hij aan het afstuderen bij een organisatie die jongeren begeleidt op zuid (mentoren op zuid). Het studeren loopt nu even niet zo vlot en het is ook afwachten in spanning, heel veel dingen moeten anders dus dat is erg lastig. Omur heeft stage gelopen bij het Kinderparadijs. Omur: “Je bent daar bijvoorbeeld bezig met spelletjes en activiteiten verzinnen en uitvoeren, ik ben nu op zoek naar een nieuwe stageplek maar dat is erg lastig.”

Hoe zijn ze bij Delfshaven Helpt terecht gekomen? Selim: “Via de Brievenbus! Ik ben voorzitter van stichting @toekomst010, een studentenplatform voor sociaal maatschappelijke activiteiten. We waren al bezig met zulke projecten maar dan meer op het gebied van peer-coaching en studiereizen. We zijn gaan nadenken hoe we onze achterban van 50/60 studenten kunnen inzetten voor een goed initiatief en toen kwam dit langs, dat paste mooi.” Sinds wanneer ben je begonnen? Selim: “Het is de eerste keer dat ik boodschappen voor haar doe, ik kreeg een lijstje mee en dat ga ik nu langs brengen.” Omur ging mee omdat hij benieuwd was. Selim: “Heel veel mensen hebben veel tijd nu en zijn vaker thuis, het is goed dat het laagdrempelig en in de wijk is. Het is nu twee straten verder, dat maakt het wel leuker. Misschien blijft dit nog wel bestaan na de crisis.” Omur: “Het versterkt ook de cohesie in de buurt.” Selim: “Het is een mooi initiatief en het zou fijn zijn als meer buurtgenoten denken aan elkaar.” Omur: “Het zonnetje moet daar ook schijnen.”